Gå till sidans huvudinnehåll

Två nya tankställen för fordonsgas i Härnösand och Sundsvall!

10 November, 2015

Två nya tankställen för fordonsgas i Härnösand och Sundsvall!

Glädje och barnens framtid i fokus i Härnösand 
Härnösand Energi & Miljö (HEMAB) invigde sin nya tankstation lördagen den 7 november. Många glada Härnösandsbor trotsade regnet och kom för att fira och tanka biogas. Kommunalråd Fred Nilsson invigde med orden att detta bara är en del av de satsningar som Härnösand gör för att använda mer förnybar energi. Att det handlar om hopp för en bättre framtid underströks av att Fred och barnen förklarade tankstället invigt genom ett gemensamt hopp. 

Förutom tankstationen så bygger HEMAB också en anläggning som kommer att förse tankstationen med lokalt producerad biogas med start under 2016. Egentligen är det rena trolleriet. Att matavfall, avloppsslam, hästgödsel och annan skit omvandlas det till bränsle som du kan tanka din bil med. Från beslut till invigning har det gått mycket fort, ett signum för BioGaC-projektet!  

”Vi på HEMAB har en bra dialog med kommunen och korta beslutsvägar inom vårt eget bolag. Att våra politiker har varit med i BioFuel Regions styrelse har inneburit att de varit insatta och intresserade av frågan och också tidigt varit drivande i BioGaC-projektet. Detta förklarar varför vi har lyckats på den här korta tiden”, säger Pär Marklund, projektledare Energiteknik på HEMAB. 

Dubblering av tankstationer i Sundsvall 
Sundsvall har invigt en ny tankstation för fordonsgas vid Statoil Gärde förra veckan. Det är den andra tankstationen för fordonsgas i Sundsvall. AGA som också är projektpartner i BioGaC har byggt den. Samtidigt har de också utökat kapaciteten på det första tankstället vid Preem med det dubbla. 

“Detta har lagt grunden till en fortsatt marknadstillväxt för fordonsgas. Den ökade tillgången ger en ökad leveranstrygghet och bättre förutsättningar för andra som vill köra på gas”, säger Johan Klockar Öhrnell, Sundsvalls kommun.

Mer är på gång längs norrlandskusten 
Det är inte bara i Västernorrland som tankstationerna blir fler. I Skellefteå byggs just nu en ny tankstation längs E4:an vid södra infarten och leveranssäkerheten förbättras. Det har alltså hänt massor under de 18 månader som projektet BioGaC har pågått. Alla är välkomna till vår slutkonferens i Skellefteå den 1-2 december för att höra mer. Här får du ta del av både lyckade erfarenheter och snedstegen. 

Läs mer och anmäl dig här! Fakta om BioGaC 
Våra projektpartners i BioGaC har byggt ett antal tankstationer längs norrlandskusten och erfarenheterna härifrån har vi använt för att ta fram en guide – hur du på bästa sätt etablerar en tankstation för fordonsgas. Projektet leds av Skellefteå kommun och övriga projektpartners är Aga AB, AC Fordonsgas AB, BioFuel Region, Härnösand Energi & Miljö AB, Piteå kommun, Sundsvalls kommun och Örnsköldsviks kommun. Projektet finansieras också av TEN-T, Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland. 

Kontaktperson 
Barbro Kalla, kommunikatör BioFuel Region 
070-83 04 27 
barbro.kalla@biofuelregion.se

 
Logotyp
X