Gå till sidans huvudinnehåll

Vi vill driva på omställningen till bioekonomi och en fossilfri fordonsflotta. Genom att kanalisera och koordinera arbetet mellan kommuner och andra aktörer kan vi genomföra kreativa projekt. 

VÅRA ELFORDONPROJEKT

förr och nu – SiSL

SISL MELLERSTA

Västernorrlands & Jämtlands län

STRATUS

Elfordon i Norrbotten 

VÅRA BIOEKONOMIPROJEKT

– förr och nu

BIOEKONOMI

Regioner i samverkan

MUSIC

Produktion av pyrolysolja

VÅRA BIOGASPROJEKT

förr och nu

BOTNIA NÄRING I KRETSLOPP

– strategiskt biogaskluster

BALTIC BIOGAS CIRCLES

– gränsöverskridande samverkan

FOSSILFRITT NORR

Alla bränslen behövs

FOSSILFRIA TRANSPORTER I NORR

Västerbotten i samverkan

FÖRNYBART I TANKEN 

Västernorrlands & Jämtlands län 

Avslutade projekt

SISL ÖVRE

Norrbotten & Västerbotten

TRANSALGAE

Production of algae for a fossil free future

BIOHUB

Accelerating innovative business models

BIO4METALS

Biokol hett i norr

BIOGAC

fordonsgas för framtiden

FOREST REFINE

LÄRANDE

 
Logotyp
X