Gå till sidans huvudinnehåll

Verksamhetsberättelser

1 May, 2015

[vc_row full_width=””][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”30″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”small” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”29″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”small” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_single_image image=”31″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”small” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Verksamhetsberättelse 2015

Här kan du läsa mer om oss![/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”940″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

I slutet av året och efter 21 års internationellt arbete enades världen om ett klimatavtal. Avtalet ger oss hopp och pekar på att det vi arbetar med är både viktigt och brådskande. Vi arbetar utifrån våra mål med olika projekt tillsammans med våra medlemmar och det är våra nätverk som håller i hop kunskaperna och kontakterna mellan olika projektperioder. I dessa nätverk samarbetar vi med medlemmar men också med andra regionala aktörer.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Alla våra nätverk är förankrade lokalt och regionalt men har kontakter på nationell nivå och i bland också med Europa.
Nätverket Elfordon Norr har startat en gemensam förstudie” Laddinfrastruktur I Glesbygd” som har resulterat i en större projektansökan. Lärandenätverket har fortsatt arbetet med lärande för hållbar utveckling tillsammans med andra regioner i Kunskapslänken. Biogas Norr och dess största projekt under två år, BioGaC avslutades i december och då tog nätverket över stafettpinnen för biogasfrågorna. Skogsnätverken har fortsatt att jobba aktivt för en utvecklad bioekonomi

Utifrån våra områden berättar vi här om vad vi har gjort under året inom våra projekt.

Fossilfri transportflotta

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/4″][vc_single_image image=”30″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Vi har redan alternativa drivmedel som vi kan fortsätta och börja använda i regionen. Det var något som konferensen Klimatsmarta transporter i city i september fick oss att inse och vi bytte namn på vårt område “Morgondagens transporter” till ”Fossilfria Transporter”. Vi behöver använda allt vi har till hands i form av alternativ, från logistiklösningar till befintliga icke-fossilfria alternativ. Våra barns framtid har inte tid att bara vänta på morgondagens lösningar. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Tillsammans med LRF Norrbotten genomförde vi en seminarieserie; “Goda affärer på förnybar energi”. Den avslutades i februari 2015 med en utbildning i affärsjuridik och företagsekonomi.
Vi hann mycket tillsammans med sju medlemmar under EU projektet BioGaC och efter 18 aktiva månader avslutades i december 2015. Det gick ut på att stötta utvecklingen av biogas i vår del av Sverige men också I Europa. Många olika målgrupper fick vara med. Vi har undersökt vad gasbilsförare tycker om att köra och tanka ett gasdrivet fordon och hur transportbranschens, transportköparnas, kommuners och regionala aktörer ser på omställningen till förnybara bränslen för att förstå vad vi behöver jobba vidare med även efter projektet. Under projektet har vi byggt en ny tankstation i Härnösand och en förbättrad i Sundsvall. I Skellefteå har man nu en ny och en förbättrad samt en LNG-backup. Det är också förberett för framtida byggen i Piteå, Ö-vik och Umeå. Under projektet har AGA har byggt en till ny mack i Sundsvall som inte ingick i projektplanerna.
Det vi lärde oss om hur man bygger tankstationer har sammanfattats i BioGaC-guiden. Den är tänkt att användas av andra, både i Sverige och övriga Europa, som vill lära sig och förhoppningsvis göra samma sak. Förutom att vi har fått fler tankstationer på plats har vi byggt nätverk samt marknadsfört regionen, i såväl södra Sverige som i Bryssel och övriga EU. www.biogac.eu
Nu jobbar vi för att tillsammans med våra medlemmar och regionala aktörer kunna gå samman för att förverkliga en Fossilfri Fordonsflotta i Norra Sverige. (FFN) Vi jobbar nu med en ansökan om förstudie för detta. Håll ögon och öron öppna 2016.

Kompetensspridning

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/4″][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” image=”29″ img_size=”large”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

Under året har vi inspirerats av samarbetet med studenter på olika nivåer på MIUN och Designhögskolan i Umeå. De har designat framtidens biogastankstationer och bidragit till ett kreativt projektresultat. Vi har agerat handledare till sju mastersstudenter på Umeå Universitet som har tagit fram ett material om biodrivmedel till nytta för våra medlemmar.  

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Syftet med projektet Kunskapslänken där BioFuel Region samarbetet med flera andra regioner i Sverige har varit att genom sektors-överskridande samarbete ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Alla erfarenheter under KNUT-projektet har byggt detta projekt. Utgångspunkt har varit att knyta befintliga resurser och kunskaper och bygga en förankrad plan för hur vi kan koppla lärande i skolan till utmaningar som samhället står inför. En nationell Kunskapslänk ska kopplas ihop med resurspersoner/noder i regionerna och vi jobbar för en nod i Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och på sikt också i Jämtland.

Utvecklad bioekonomi

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/4″][vc_single_image border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” image=”31″ img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][vc_column width=”3/4″][vc_column_text]

2015 var året där våra projekt och vårt engagemang kring skogens roll i bioekonomin tog fart på allvar. Att satsa på bioekonomi innebär att gå över från vår nuvarande fossildrivna ekonomi till en ekonomi som drivs av förnybara råvaror och en hållbar produktion och användning av naturresurser. 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]Vi har byggt nätverk, i regionen, Sverige och Finland och utvecklat många idéer och sätt att samverka på i framtiden. Tillsammans med innovationskluster i norra Sverige har vi drivit på arbetet med att marknadsföra norra Sverige som en världsunik plats för utveckling av nya produkter och energi från skogen. Vi är mycket stolta över det gemensamma positionspapper som vi har tagit fram tillsammans med forskare och skogsbranschen. I slutet av november började vi sprida; “Styrmedel och innovationspolitik för framtidens bioraffinaderier.” Vi har med detta skapat ett kunskapsunderlag för vilken typ av politik som krävs för att stimulera innovation, tillväxt och skapandet av nya arbeten i Sverige baserat på klimatsmarta innovationer. Nu går vi från att allmänt ropa efter långsiktiga styrmedel till att säga vilka styrmedel som rekommenderas under de olika faserna.
I påverkansarbetet har vi samarbetet med gamla och nya kontakter i Finland men vi har också utvecklat ett gemensamt projekt utifrån våra lärdomar från Forest Refine och ansökt om pengar för att få fortsätta att utveckla logistiken vid skogliga terminaler. (BioHub)  


Vi har tillsammans med samarbetspartners i Västernorrland, Västerbotten, Finland och Norge sökt finansiering för att kunna producera olja med hjälp av alger som får sin näring från avloppsvatten.  Vi hoppas kunna medverka i Transalgae-projektet under 2016.  
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row full_width=””][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]

PERSONAL & FINANSIERING

Under 2015 har 7 personer arbetat för BFR, fem i Umeå, en i Piteå och en i Sundsvall.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_single_image image=”5474″ border_color=”grey” img_link_large=”” img_link_target=”_self” img_size=”large” alignment=”center”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_button title=”Verksamhetsberättelse från 2015″ target=”_self” color=”btn-success” icon=”none” size=”wpb_regularsize” href=”https://biofuelregion.se/?p=5473″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/2″][vc_button title=”Verksamhetsberättelse från 2014″ target=”_self” color=”btn-success” icon=”none” size=”wpb_regularsize” href=”https://biofuelregion.se/?attachment_id=4743″][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_column_text]
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 
Logotyp
X