Gå till sidans huvudinnehåll

Vinnare av Nordiskt pris

16 November, 2017

Vinnare av Nordiskt pris

TransAlgae tog hem priset Arctic Award i kategorin hållbar användning av resurser vid Interreg Nords konferens i Luleå. Ida Norberg BioFuel Region och Francesco Gentili SLU representerade projektet.

Motivering:

Det finns ett behov av kostnadseffektiva och hållbara sätt att rensa olika typer av avfallsströmmar. Alger används inte i den arktiska regionen för detta ändamål. Projektet kommer att bidra till att öka kunskapen om alger och utveckla algssektorn som en del av bioekonomin. TransAlgae bidrar på ett mycket tydligt sätt till de viktigaste kriterierna innovation, påverkan och fokus. Fokus ligger på odling av alger i nordiska förhållanden, vilket innebär ett kallare och mörkare klimat under vintersäsongen. Det utvecklade odlingssystemet bör vara robust mot temperaturvariationer under dag och natt. Intressant är odling i olika avfallsflöden med syftet att avlägsna näringsämnen och koldioxid från avfallet på ett hållbart sätt. Den ekonomiska hållbarheten i algodlingen är en viktig fråga för viljan att investera i framtiden. Därför kommer projektet att undersöka olika användningsområden av alger efter skörd med syfte att hitta en hållbar värdekedja med en bra marknadspotential.

-Vi är jätteglada! Detta visar att projektet ligger rätt i tiden och det ger oss mer energi att jobba med dessa innovativa lösningar för en hållbar framtid, säger Ida Norberg, BioFuel Region.

Tävlingen för det arktiska projektpriset 2017 utlystes i augusti och har utformats för att lyfta fram exceptionella projekt som fokuserar på områden med särskild relevans för det arktiska området. Den var öppen för projekt finansierade av NPA eller NPP, Interreg Botnia-Atlantica, Interreg Nord och Kolarctic CBC programmen.

Mer om TransAlgae

Målet med projektet TransAlgae är att hitta nya lösningar för förnybar energi och produkter från alger. Mikro- och makroalger produceras från industriella avfallsströmmar som avloppsvatten och rökgaser. Eftersom algerna både tar upp koldioxid och näringsämnen finns en stor positiv miljö- och klimatpåverkan.

Detta är ett gränsöverskridande projekt mellan Sverige, Finland och Norge som pågår mellan 2016 till 2019 och finansieras av Interreg Botnia-Atlantica. Projektägare är SLU och övriga partners är BioFuel Region, Mittuniversitetet, Nattviken Invest, Yrkeshögskolan Novia, Vasa Universitet och NIBIO.

Kontakta:

Ida Norberg
ida.Norberg@biofuelregion.se
070 331 54 31

Läs mer om BioFuel Region på vår hemsida

Tillsammans med våra medlemmar och regionala aktörer arbetar vi för att bli en världsledande region i omställningen till ett hållbart samhälle.

BioFuel Region är en medlemsägd icke-vinstdrivande organisation. Uppdraget är att samla och sprida kompetens, att bidra till en fossilfri fordonsflotta och en utvecklad bioekonomi genom att starta, koordinera och samverka i projekt. Våra medlemmar finns i de fyra nordligaste länen och vi samarbetar med offentlig sektor, näringsliv samt forskning och utveckling. Finansieringen sker via medlemsavgifter, regionala medel och projektmedel och idag arbetar sex personer i Umeå.

Vill du ha nyheter från våra olika projekt? Följ oss här på Mynewsdesk!

 
Logotyp
X