Gå till sidans huvudinnehåll

maj, 2017

10majHeldagBioekonomi och årsmöte i Piteå

Aktivitetsdetaljer

Bioekonomin växer i Norra Sverige

Plats:                   Furunäset Hotell & Konferens, Belonasvängen 2B, Piteå
Dag & tid:           10 maj 2017, kl. 10:00–16:30
Anmälan:            Senast den 26 april.
Målgrupp:           Alla intresserade av bioekonomi
Kostnad:             Ingen
Samåkning:        Notera i anmälan om du vill åka med i bussen som avgår 07.00 från Umeå och passerar Skellefteå

Välkommen till ett seminarium om Bioekonomi i Norra Sverige tillsammans med Bothnia Bioindustries Cluster. Vi inleder med BioFuel Regions årsstämma.

Norra Sverige visar vägen för hur en omställning från en fossil ekonomi till en bioekonomi ska gå till. Vi lyfter fram Piteås föredömliga arbete på området. Med skogen i fokus vill vi informera, inspirera och visa på vägar framåt i detta viktiga arbete.

 

Program

9.30       Fika, registrering

Öppen Stämma

10.00    Välkommen hälsar Lena Karlsson Engman, ordförande BioFuel Region
10.05    Föreningsstämma
10.35    Bolagsstämma BFR

Seminarium

11.00    Bioekonomins betydelse för Piteå, Anders Lundkvist, vice ordf. kommunstyrelsen Piteå

11.15    Introduktion till Bioekonomi, Magnus Matisons, BioFuel Region

11.30    Genombrott för flerfamiljshus i trä, Helena Lidelöw, Konstruktionschef, Lindbäcks Bygg

Lindbäcks visar vägen till ökat träbyggande med en storsatsning på industriell tillverkning av flerfamiljshus i Piteå.  I dag byggs ca 3 000 lägenheter per år i trä, men prognoser för framtiden pekar på uppskattningsvis 10 000 lägenheter.

Byggsektorn släpper ut cirka 10 miljoner ton koldioxid per år, i princip lika mycket som samtliga personbilar. Själva byggprocessen står för ungefär hälften, där största delen är kopplad till materialval. Upphandling med ett livscykelperspektiv på skalets klimatpåverkan kan stärka denna bransch och ge ökad sysselsättning och klimatnytta.

12.00    Lunch

13.00    Flaggskepp bioraffinaderi, Sören Back, RISE Processum

Produktion av en miljon ton textilcellulosa i Domsjö fabriker Örnsköldsvik tillsammans med ytterligare flertalet biobaserade produkter; fiskoder av protein, gröna kemikalier, biodrivmedel, lignosulfonat och biogas.
                

 13.30   Förnybara fordonsbränslen från skogsindustrins sidoströmmar, Lars Stigsson, Suncarbon

Idag producerar Sunpine i Piteå talldiesel från massabrukens tallolja. HVO diesel är nu det dominerande biobränslet i Sverige men för en framtida expansion behöver råvarubasen utvidgas och en mycket intressant råvara är lignin från våra massabruk. Ett träd innehåller ca. 2% tallolja men det innehåller 30% lignin.

14.00    Slurry Hydro Cracker vid RISE ETC, Magnus Marklund, RISE ETC
Ny pilot och stärkt testbäddsmiljö för uppgradering av förvätskade biomaterial invigs inom kort i Piteå.

14.15    Fika med utställning

14.45   Klustersamverkan inom en skogsindustriell värdekedja, Ulf Westerberg Piteå Science Park

Bothnia Bioindustries Cluster (BOBIC) skall verka för innovation inom regionens skogliga värdekedja och därmed steg mot kommersialisering av nya material och produkter. Detta kan omfatta såväl mer grundläggande FoU, som testbäddar och demonstrationsanläggningar, för att på sikt möjliggöra kommersiella anläggningar.

15.15    Skogsskötsel för ökad tillväxt i skogen. Hans Winsa, Sveaskog

Vår skog växer långsamt men med hjälp av tillväxtbefrämjande åtgärder kan vi få fram mer råvara för en växande bioekonomi. Ska vi ha ett tillväxtmål i skogen?

15.45    Bioekonomisk tillväxt – möjligheter och hot, Magnus Matisons, BioFuel Region

16.00    Paneldiskussion

16.30   Avslutning

 

Varmt välkomna hälsar Arne Smedberg

Vi kommer att ordna samåkning från Umeå och är du intresserad så fyll i det i vår anmälan!

2017 Program BioFuel Region 10 maj

 

Tid

Heldag (Onsdag)

Plats

Furunäset Konferens i Piteå

Belonasvängen 2 B 941 52 Piteå

Organisatör

Logotyp
X