Gå till sidans huvudinnehåll

maj, 2022

11maj09:0015:00Årsstämmor och försörjningstrygghetUmeå Folkets Hus och via länk

Aktivitetsdetaljer

Vi bjuder in till en konferens den 11 maj där vi samtalar om energin vi behöver ifråga om mat, värme, el och drivmedel. Rykande färska nyheter från EU, Sverige och norra Sverige utlovas. Vi vill också diskutera vilken energiproduktion och användning vi själva kan påverka. 

Välkommen till Studio Grim på Folkets Hus i Umeå eller var med via länk om det passar dig bättre! 

Anmäl dig senast den 3 maj! 

 PROGRAM 

08.45   BioFuel Regions föreningsstämma och bolagsstämma (alla är välkomna)  

              Janet Ågren, Umeå kommun är ordförande.  

09.45    Kaffe och te  

10.00    Konferens om försörjningstrygghet 

             Umeå kommuns arbete. Kontinuitetsplanering för att hantera kriser parallellt med ordinarie uppdrag.
Eva-Lena Fjällström, brandchef och säkerhetschef i Umeå kommun.
 

10.30    Kraftvärmens betydelse och utveckling för energiförsörjningen
Rickard Pellny, Öviks Energi berättar om arbete med elektrobränsle och sedan följer
ett samtal om kraftvärmens framtid
 

11.10     Kort paus 

11.20    Matförsörjning i norra Sverige, Lotta Folkesson, ordförande LRF Västerbotten 

11.45     Lunch  

12.45    Så har den nya situationen med krig i Ukraina påverkat diskussionerna runt Fit-for- 55*,
Emma Wiesner (C), EU parlamentariker. (*EU-kommissionen så kallade Fit for 55-paket syftar till att genomföra
EU:s skärpta klimatmål för 2030 och där föreslås åtgärder som ska minska EU:s nettoutsläpp
med minst 55 procent jämfört med 1990 års nivåer)
 

13.15     Fit-for-55, Ukraina och självförsörjning. Vad säger Regionkommittén?
Åsa Ågren Wikström (M) ledamot i Regionkommittén och ansvarig rapportör för LULUCF/ESR 

13.40    Spaning efter fossilfria drivmedel med fokus på flyget,
Eva Fridman och Magnus Matisons, BioFuel Region  

14.15     BioFuel Regions arbete med att samordna, knyta ihop
och förstärka arbetet med fossilfrihet i de
fyra nordligaste länen  

14.40    Slutord också med inlägg från chatten 

15.00    Tack för idag – Kaffe och te 

Varmt välkommen hälsar Arne Smedberg

Tid

(Onsdag) 09:00 - 15:00

Logotyp
X