Gå till sidans huvudinnehåll

maj, 2021

06maj09:0012:00BioFuel Regions årsstämmaDigital årsstämma och konferens

Aktivitetsdetaljer

VÄLKOMMEN TILL BIOFUEL REGIONS ÅRSSTÄMMA OCH KONFERENS 6 MAJ 2021 

För ett ofossilt norra Sverige   

Du är varmt välkommen till BioFuel Regions förenings- och bolagsstämma samt konferens! Efter stämmorna tar vi upp aktuella ämnen inom våra fokusområden och får inspel från olika aktörer. Inledningsvis blir det skoglig bioekonomi och efter en frågestund får ni inblickar i arbetet för att ersätta olja med el.  

Anmäl dig här!   

  

DETALJERAT PROGRAM

09.00   BioFuel Regions föreningsstämma och bolagsstämma. Alla är välkomna! 
09.45  Konstituerande möten för föreningen och aktiebolaget. Den nya styrelsen närvarar.  Övriga 15 minuters paus 
10.00    BioFuel Regions bioekonomiarbete – idag och i framtiden
Magnus Matisons och Ida Norberg presenterar vårt arbete.
Biokolsproduktion i Bureå – nuläge och framtid, Tobias Brink, Envigas
Avslutningsvis får vi höra om nationella styrmedel som påverkar vårt arbete.
10.45   Dialog utifrån deltagarna frågor  
11.00  BioFuel Regions arbete kopplat till elektrifiering – idag och i framtiden
Lena Jonsson och Johan Lagrelius presenterar vårt arbete
Laddinfrastruktur – en affärsmöjlighet eller krävs det stora stöd för att det ska bli verklighet i norra Sverige? Åke Persson Skellefteå Kraft
Det händer mycket i Skellefteå vad gäller fossilfritt flyg där både en laddstation för elflyg och biodrivmedel är på plats. Robert Lindberg Skellefteå Flygplats
11.45  Dialog utifrån deltagarnas frågor  
12.00   Avslut  

 

Varmt välkomna hälsar Arne Smedberg

Tid

(Torsdag) 09:00 - 12:00

Logotyp
X