Gå till sidans huvudinnehåll

Förstärkning av BioFuel Region

3 december, 2021

Förstärkning av BioFuel Region

BioFuel Region har fått en rejäl förstärkning i och med värvningen av Eva Fridman.


Äntligen är Eva Fridman tillbaka! Efter att hon arbetade på BioFuel Region så har hon haft många spännande uppdrag och samlat på sig viktiga erfarenheter inom bioekonomi och hennes nätverk kommer också att tillföra mycket”, säger Arne Smedberg, vd BioFuel Region.

Eva har 30 års erfarenhet av nationellt och internationellt strategiskt arbete kring hållbarhet, klimat och energifrågor. För sex år sedan startade hon ett eget företag och har främst arbetat med utveckling av nya marknadsområden för skogsråvara. Hon har erfarenhet från strategiskt arbete i såväl akademi, näringsliv som offentlig verksamhet. Eva var tidigare varit VD på BioFuel Region och har haft liknande befattningar i företag som sysslar med råvaruutvinning och innovationsstöd. Med denna gedigna kunskap och erfarenhet förstärker hon BioFuel Regions arbete med att driva på utvecklingen av bioekonomin i regionen.

“Nu är det flygets tur att ta sig an utmaningen att hitta förnybara bränslen. Det förnybara bränsle som finns för flyg idag baseras främst på oljor och fetter från andra länder. Jag hoppas att jag ska kunna bidra till att flytta fram positionerna för produktion av flygbränsle baserad på inhemsk skogsråvara. Det är utmanande att få arbeta med skogsbaserade nya produkter när diskussionen om hur vi ska använda skogen och skogsråvaran är så polariserad, säger Eva Fridman, seniorkonsult BioFuel Region.

Eva kommer att arbeta inom projektet Fossilfritt flyg i norra Sverige där projektets övergripande mål är att identifiera och klargöra vilka åtgärder som krävs för att uppnå de övergripande nationella målsättningarna om att utveckla ett fossilfritt flyg samt stärka tillgängligheten till, från och inom norra Sverige. Hon kommer att arbeta med fokus på att identifiera förutsättningarna för att realisera värdekedjan från skogsråvara till flygbränsle (SAF), med förslag på aktiviteter för att undanröja hinder.

 
Logotyp
X