Gå till sidans huvudinnehåll

Hälsosamma ämnen i granbarr

14 november, 2022

Hälsosamma ämnen i granbarr

Granbarr är en förnyelsebar källa till antioxidativa och antibakteriella egenskaper som är viktiga i många olika produkter. I det här infobladet på engelska förklaras varför dessa egenskaper är intressanta och hur de kan tas fram ur barren.

Spruce needles are a renewable source of antioxidant and antibacterial properties that are important in many different products. This infosheet in English explains why these properties are interesting and how they can be extracted from needles.

Check this link; infobladet

 
Logotyp
X