Gå till sidans huvudinnehåll

Hänt i projektet

20 november, 2014

[vc_row][vc_column width=”2/3″][vc_column_text]Under projektets gång har vi tagit fram flera rapporter där slutrapporten heter ”Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten- och Västerbotten”. Klicka på knappen här bredvid för att läsa den.

Här nedan listar vi de aktiveteter vi höll under projektets gång.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=”1/3″][vc_button2 title=”Slutrapport Färdplan biogas AC/BD” style=”3d” color=”grey” size=”md” link=”url:http%3A%2F%2Fbiofuelregion.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2014-04-28-Biogasstrategi-ACBD-.pdf||target:%20_blank”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]

Slutseminarium för projekt ”Färdplan för biogas i Norrbotten och Västerbotten”. Skellefteå den 29 april 2014

Biogas är ett bra alternativ, men hur ska vi gå tillväga för att öka och effektivisera användandet? Vilka åtgärder kan göras idag och de närmaste åren? De frågorna belystes under vårt slutseminarium av projektet. Som underlag användes framtagna rapporter inom projekt Färdplan biogas AC/BD som belyser råvarupotential, marknad samt en samhällsekonomisk analys som genomförts i Norr- och Västerbotten.

Näringslivets frukostmöte/seminarium i Piteå den 18 november 2013.

Vilka möjligheter har biogas som drivmedel att minska klimatpåverkan och öka konkurrenskraften för näringslivets transporter?

NOLIA Energi och Miljövecka, v.46, Piteå den 13-14 november 2013.

Seminarium om biogas och framtiden- upphandlingsteknik.

FFF- utredningn, Piteå den 19 september 2013.

Seminariedag för regionens aktörer med intresse och kunskap om fossilfria transporter. Diskussion om FFF- utredningens resultat. (FFF betyder fossil fordonsflotta)

Roadshow med Domsjö Fabriker och BioFuel Region, ”Fordonsgas i norra Sverige- utopi eller möjlighet”. Umeå och Luleå den 30-31 maj 2013.

Sveriges största biogasproducent, Domsjö Fabriker, vill producera fordonsgas i samverkan med AGA Gas. Med det här seminariet ville vi visa hur ett sådant upplägg skulle se ut för entreprenörer och beställare. Vi ville också visa på andras erfarenheter av bussar med gasdrift. Inbjudna var bussentreprenörer, transportbolag, politiker och tjänstemän som arbetar med upphandling av transporttjänster.

NOLIA Energi och Miljövecka, v 46, Piteå den 14-15 november 2012.

Konferens om biogas och dess framtid i norra Sverige. Utmaningar, möjligheter, biogasens påverkan på tillväxt, regionens ekonomi och sysselsättning. Politiska beslut och omvärldsfaktorer som påverkar produktion och möjligheten att tillvarata biogasens potential. Råvaran finns, tekniken finns, entreprenörerna finns. Här lades grunden för en färdplan för biogas i Norr- och Västerbotten.

Nätverket för ett säkert och miljöanpassat transportsystem. Skellefteå den 17-18 oktober 2012.

Trafikverket Region Nord samarbetar med alla kommuner i Norrbottens och Västerbottens län kring trafiksäkerhet och hållbarhetsfrågor. Som ett sätt att samverka i riktning mot ett långsiktigt hållbart transportsystem startades 1998 ett nätverk. Huvudsyftet med nätverket är att skapa ett utrymme för erfarenhetsutbyte mellan kommunerna, mellan miljö- och trafikkompetens, samt att erbjuda kvalificerade föreläsningar rörande aktuella frågor.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

 
Logotyp
X