Gå till sidans huvudinnehåll

Ida Norberg ny projektledare på BioFuel Region

14 september, 2016

Ida Norberg ny projektledare på BioFuel Region

BioFuel Region har utökat sin personalstyrka i augusti. Ida Norberg har värvats för att förstärka kompetensen inom våra områden kompetensspridning, utvecklad bioekonomi och fossilfri fordonsflotta. Efter att ha vuxit upp på en gård med mjölkkor i Uppland har Ida bott i Umeå och sedan i Stockholm. Nu har familjen flyttat ut till en gård i Robertsfors kommun.

Ida är civilingenjör i teknisk kemi samt har en doktorsexamen från KTH/Innventia i fiber och polymervetenskap; “Kolfiber från sulfatlignin”. Hon har tidigare jobbat på JTI, Institutet för jordbruks- och miljöteknik, i Uppsala med olika projekt som gick ut på att inventera möjligheterna att i lantbruket förbättra affärsverksamheten t ex genom satsningar på solenergi för belysning och uppvärmning av gården. I detta ingick också bioenergi där det undersöktes hur överblivet ensilage eller grönskördat rörflen kan användas som råvara till biogas.

”Det känns väldigt spännande att få jobba på BioFuel Region som jobbar med olika projekt som verkligen gör skillnad för miljön och bidrar till en hållbar framtid. Jag gillar blandningen av forskningsnära projekt och tillämpade projekt där t.ex. laddstolpar för elbilar byggs”, säger Ida Norberg. 

Ida startar som projektledare för det gränsöverskridande projektet TransAlgae som finansieras av Botnia Atlantica. Syftet är att utveckla algproduktion från avfallsströmmar för en fossilfri framtid. Målet är att hitta nya lösningar för förnybar energi och produkter från alger. Mikro- och makroalger produceras från industriella avfallsströmmar som avloppsvatten och rökgaser och eftersom algerna både tar upp koldioxid och näringsämnen finns här en stor positiv miljö- och klimatpåverkan.

Kontakt:
Ida Norberg:ida.norberg@biofuelregion.se
070-331 5431

 
Logotyp
X