Gå till sidans huvudinnehåll

Kunskap

Här har vi samlat kunskap från alla våra projekt. Förutom rapporter och annat som är aktuellt så har vi också publicerat våra webbutbildningar.

Styrmedel & åtgärdsprogram

Vi jobbar för skarpare åtgärds– och handlingsprogram, från kommunal till europeisk nivå, för att underlätta utvecklingen i norra Sverige. 

Läs mer »

Elfordon

Sedan 2012 driver vi projekt för att möjliggöra för elfordon i norra Sverige. Ökad tillgänglighet och valfrihet  att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen.

Läs mer »

Förnybara bränslen

Vi antar klimatutmaningen och det svenska målet om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Vi behöver många olika alternativ för att lyckas.

Läs mer »

Biogas

Vi driver nätverket Biogas Norr sedan 2010. Vårt uppdrag är att stödja och samordna initiativ för att öka produktionen och marknaden för biogas i norra Sverige.

Läs mer »

Bioekonomi

Det är dags att ersätta dagens ekonomi som bygger på ändliga resurser, som kol och olja, med en bioekonomi.  Att vi producerar mat, foder, biobaserade produkter, tjänster och bioenergi av förnybara råvaror där vi utgår från lokala förutsättningar samt tar tillvara det som vi idag ser som avfall.

Läs mer »

Bioekonomi – Skogen

Vi har arbetat sedan 2003 med att utveckla hanteringen av de traditionella råvarorna till dagens skogsindustri men även för hantering av nya sortiment för framtidens bioraffinaderier.

Läs mer »

Lärande – att engagera unga

BioFuel Region har sedan starten 2003 engagerat unga människor. Vi behöver unga människor som är intresserade och kunniga för att vår region ska fortsätta utvecklas och vara en intressant region att bo och verka i.

Läs mer »

 
Logotyp
X