Gå till sidans huvudinnehåll

Bioekonomi – Skogen

Vi har arbetat sedan 2003 med att utveckla hanteringen av de traditionella råvarorna till dagens skogsindustri men även för hantering av nya sortiment för framtidens bioraffinaderier.


Skogen – räcker den?

Klimatutmaningen gör att förväntningarna på skogen växer snabbare än själva skogen. Allt man kan göra av olja går att göra av skog och listan är lång över fossila produkter som ska ersättas av träbaserade versioner. Andra menar att skogen ska bevaras för att säkra biologisk mångfald och människors möjligheter till ett rikt friluftsliv.

Filmen är producerad av som är en Future Forests är plattform för tvärvetenskaplig skogsforskning, samverkan och forskningskommunikation.

Kunskapsunderlag – skog

Kunskapsunderlagets syfte är att öka kunskapen och diskussionen om skogens roll i klimat- och energipolitiken och det är framtaget av projektet Bioekonomi – Regioner i samverkan. Målet är att stärka regionernas och allmänhetens kunskap om skoglig bioekonomi så att regionerna kan bedriva ett klokt regionalt utvecklingsarbete och på bästa sätt stärka de näringar som berörs. Det tar avstamp i den debatt som pågår om skogen och riktar sig främst till beslutsfattare men också till andra som vill veta mer.

 

Vad är skoglig terminal?

Här beskriver vi på en och halv minut varför en skoglig terminal är viktig för att utveckla bioekonomin.

Allt om skogliga terminaler

Här har vi samlat resultaten från vårt finsk-svenska arbete med skogliga terminaler.

 
Logotyp
X