Gå till sidans huvudinnehåll

Elfordon

Sedan 2012 driver vi projekt för att möjliggöra för elfordon i norra Sverige. Ökad tillgänglighet och valfrihet  att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen.


Lärdomar från vårt första elfordonsprojekt

Stolpe in för Stad och Land (SiSL) Övre Norrland omfattar Norrbotten och Västerbotten. Projektet bygger kunskap om e-mobilitet och laddstolpar från Kiruna i norr till Nordmaling i söder. Här har vi sammanfattat resultaten och lärdomarna.

Räcker elen?

Det är många branscher som vill använda mer el i framtiden för att minska sin klimatpåverkan. Stålindustri, datahallar och elbilsladdning är nya stora effektbehov, samtidigt som vi ska stänga ner kärnkraft. Räcker verkligen elen och effekten om alla byter till elbil och behöver ladda? Här kommer fakta och funderingar från BioFuel Region.

Räcker batterierna?

Vad händer om försäljningen av elbilar nu tar fart på det sätt som både politiker och branschen ser framför sig? Det vill säga ett snabbt tillväxtscenario där 10 miljoner elbilar säljs i världen år 2025. Finns tillräcklig batteriproduktionskapacitet och räcker resurserna, då främst litium, kobolt och nickel? Här kommer fakta och funderingar från BioFuel Region.

 
Logotyp
X