Gå till sidans huvudinnehåll

Elfordon

Sedan 2012 driver vi projekt för att möjliggöra för elfordon i norra Sverige. Ökad tillgänglighet och valfrihet  att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska koldioxidutsläppen.


Kunskapsbibliotek – förutsättningar för elbilar
Här har vi samlat ett brett spektrum kunskap om elbilar och förutsättningar för dem.

Skaffa laddplats till kommunkoncernens fordonsflotta!

Ett första steg för att ställa om sin fordonsflotta till förnybara drivmedel är att köpa in fler laddare och laddbara fordon. Här får ni en checklista, kunskapsvideo och mall för hur ni kan fixa laddplatser åt tjänstebilar och anställda.  Just nu kan ni dessutom få upp till 60% i stöd via Naturvårdsverket.

En del av materialet är baserat på vad som tagits fram på www.fixaladdplats.se sedan tidigare.

Skaffa laddplats till er bostadsrättsförening!

I takt med att fler skaffar laddbara bilar ökar efterfrågan på laddning. För att ladda säkert och höja attraktiviteten på föreningen är det en bra idé att investera i laddplatser för medlemmarna. Just nu kan ni få upp till 50% stöd via Naturvårdsverket.

Här finns stödmaterial som ni kan använda fritt, bland annat checklista och färdiga mallförslag.

Vill ni lära er mer om elbilar och laddning? Ta en titt på vår inspelade föreläsning! Vi kan även varmt rekommendera hemsidan www.fixaladdplats.se och att ni tar kostnadsfri hjälp av lokala energi- och klimatrådgivare i er kommun.

Guide för kommunal laddinfrastrategi
Hur kan Sveriges kommuner verka för en ökad publik laddinfrastruktur och ökad elektrifiering av den egna fordonsflottan? En början är att ta fram en laddinfrastrategi. Här erbjuds kostnadsfritt stöd genom vår Word-mall och och PowerPoint för att underlätta er process.

Läs mer
Vi rekommenderar den vägledning som BioDriv Öst tagit fram och den mall Länsstyrelsen Östergötland och Region Östra Götaland skapat. Hämta hem dem på https://biodrivost.se/Publikationer/Rapporter/Details/2921. Lycka till i arbetet!

Informationsmöte om Trafikverkets stöd till snabbladdare 1 oktober

Webbinarium 21-10-01 om hur det är möjligt att få ta del av Trafikverkets investeringsstöd för publika snabbladdare. Nu med förändrade villkor.

Webbinarieserie om elfordon & laddning del 1:  Adda Inköpscentral berättar

Hur fungerar det att vara med i upphandlingar om elfordon och laddning som Adda Inköpscentral håller i?

Lär dig mer om färdiga koncept du genom Adda Inköpscentral (tidigare SKL Kommentus) kan nyttja. Extra fokus på elbilar, laddstolpar, eldrivna arbetsmaskiner och stationstankning.
Föredragshållare är b la. Anna Thörnqvist från Adda inköpscentral.

Webbinarieserie elfordon & laddning del 2: Gemensamma upphandlingar för fordon

Hur kan man göra och vad är viktigt att tänka på vid gemensamma upphandlingar med andra?

Ta del av två
exempel från Lunds kommun och Stockholms stad om hur de gjort för att starta gemensamma upphandlingar för b la. elfordon. Föredragshållare är Jonas Lööf från Lunds kommun och Johan Seuffert från Stockholms stad.

Webbinarieserie om elfordon & laddning del 3: Hur mycket kostar en elbil?

Vad kan vara bra att tänka på vid kostnadsberäkningar för att få in fler miljöfordon, t ex. elbilar, de i kommunala fordonsflottorna?

Att beräkna den totala kostnaden för att äga en elbil kan vara problematiskt. Här diskuterar vi olika metoder
och tanker inför att göra en totalkostnadskalkyl för elfordon.
Föredragshållare är Sofia Larsson från Kramfors kommun samt Felix Ek och Björn Isaksson från BioDriv Öst.

Informationsmöte om Trafikverkets stöd till snabbladdare

Webbinarium 21-02-11 om hur det är möjligt att få ta del av Trafikverkets investeringsstöd för publika snabbladdare.

Elfordon och laddning i Norrbotten

Utbildning om elfordon och laddning och hur utvecklingen ser ut i Norrbotten idag. Föreläsare Johan Lagrelius och Tibor Blomhäll.

Utbildning Elbilsladdning i praktiken del 1.

Utbildning i två delar arrangeras av SiSL Mellersta i samarbete med Easycharging. Totalt omfattar utbildningen 3 timmar fördelat på två tillfällen. Föreläsare Mats Rindemark och Magnus Ivarsson.

Utbildning Elbilsladdning i praktiken del 2.

Utbildning i två delar arrangeras av SiSL Mellersta i samarbete med Easycharging. Totalt omfattar utbildningen 3 timmar fördelat på två tillfällen. Föreläsare Mats Rindemark och Magnus Ivarsson.

Hur är det att köra elbil och hur laddar jag den?

Digital föreläsning med Lena Jonsson, BioFuel Region om elbilar och laddning den 4/11 i samband med temaveckan för laddbara fordon i Sollefteå. Arrangerades inom ramen för Stolpe in för Stad och Land Mellersta Norrland.

Webbinarium: Den tillgängliga laddplatsen – Att bygga laddplatser för alla!

Presentationer från Johan Lagrelius BFR, Janne Herranen DHR och studenter från Designhögskolan, Umeå universitet.

Hållbar elektromobilitet

Vad krävs för att eldrivna vägtransporter ska vara miljömässigt och socialt hållbara? 

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Världsnaturfonden WWF Sverige gjort
en översikt av vad som krävs för att uppnå en miljömässigt och socialt hållbar
elektrifiering av vägtransportsektorn. Studien baseras på en multikriterieanalys av
hållbarhetsaspekter för eldrivna fordon, energibärare och infrastruktur. Aspekterna
beskriver olika steg i värdekedjan för produktion och användning av fordon.

 

Webbinarium: Erbjud elbilsladdning till dina besökare och kunder.

Johan Lagrelius, BioFuel Region, berättar om hur processen att installera laddmöjligheter.

Lärdomar från vårt första elfordonsprojekt
Här hittar du en broschyr som sammanfattar resultaten från Norr- och Västerbotten.

 
Logotyp
X