Gå till sidans huvudinnehåll

Styrmedel & åtgärdsprogram

Vi jobbar för skarpare åtgärds– och handlingsprogram, från kommunal till europeisk nivå, för att underlätta utvecklingen i norra Sverige. 


TIMES – Scenarier

– långsiktiga möjligheter och olika förutsättningar att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta

Projektet Fossilfria transporter i norr har initierat ett forskningssamarbete. Jonas Forsberg och Anna Krook Riekkola, Luleå tekniska universitet har analyserat ett antal framtidsscenarier med hjälp av TIMES-TRA-AC, en energisystemmodell som beskriver hur transporterna i respektive kommun i Västerbotten kan ställas om för att nå klimatmålen år 2030 och 2045. Scenarierna ger kommunerna vägledning kring möjlig framtida energianvändning och utsläpp från transporter utifrån olika styrmedel, åtgärder och beteendeförändringar.

Klimatsmart upphandling

Serien innehåller tre delar där vi kommer fördjupa oss i allt från kravställning till uppföljning.    Maria Losman, Ecoplan in Media medverkar i del 1. Upphandlingsserien arrangeras inom ramen för Förnybart i tanken och Fossilfria transporter i Norr.
Inspelningen för del 1 är tyvärr inte klippt vilket innebär att ni får spola förbi pausen.

Klimatsmart upphandling del 2

Vi får höra erfarenheter från Ånge Kommun,  Upphandlingskontoret Östersunds kommun och Umeå Kommun

Klimatsmart upphandling del 3

Del 3 handlar om uppföljning. Maria Losman, Ecoplan in  Media medverkar.

Klimatsmarta bränslen – regelverk

Utbildning som tar upp europeiska och nationella styrmedel som påverkar klimatsmarta bränslen. Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region presenterar.

 
Logotyp
X