Gå till sidans huvudinnehåll

Nytt från BioFuel Region

23 mars, 2016

Nytt från BioFuel Region

I språnget och med oron som vi delar med många lyfter vi ändå blicken och frågar oss; Räknas barn och unga som medborgare? Vad står det i den mörkade rapporten från Trafikverket? Är det inte dags att tanka klimatsmart? Läs mer här men varför inte komma till Umeå den 11 maj på vår årsstämma och diskutera detta och annat med oss!


Är barn och unga medborgare? 
Ett av BioFuel Regions uppdrag från våra medlemmar är att engagera unga människor i vårt arbete. Barn och ungas engagemang borde ses som en viktig del av samhällsutvecklingen. Ett av skolans alla uppdrag är att förbereda eleverna till att bli demokratiska medborgare. Men när blir man fullvärdig medborgare? Det kan tyckas vara en konstig fråga men när vi söker vägar för att koordinera samverkan mellan unga människor och det övriga samhället är det mycket svårt att hitta medel till ett projekt där unga medborgare får vara målgrupp. Läs mer här!

Vad står det i den ”mörkade” rapporten från  Trafikverket?
Vi har läst Trafikverkets försenade eller påstådda mörkade klimatrapport, “Styrmedel och åtgärder för att minska transportsystemets utsläpp av växthusgaser – med fokus på transportinfrastrukturen.”

Denna viktiga rapport från Trafikverket skulle ha funnits med i underlaget till infrastrukturpropositionen men blev försenad eller blev den ”mörkad” för enligt Trafikverket själva så passade den inte in i kravspecen som de hade fått av regeringen. Rapporten pekar på att om vi ska bli fossilfria 2050 (nettonollutsläpp) och fossiloberoende 2030 (80% lägre användning av fossila drivmedel i vägtrafiken) så krävs en omfattande förändring. Vi måsta arbeta för att bli ett transportsnålt samhälle, öka energieffektiviteten samt öka användningen av el- och biodrivmedel!

Det innebär färre person- och lastbilar samtidigt som tillgänglighet skapas genom tätare och mer funktionsblandade städer, förbättrad kollektivtrafik och möjligheter att gå och cykla samt förbättrad logistik och större andel godstransporter på järnväg och sjöfart. Vi måste underhålla och bygga infrastruktur och fordon med förnybara material. För att åstadkomma den utvecklingen behövs styrmedel som dels påverkar utvecklingen av transportsystemet och städerna och hur resor och transporter genomförs. Viktigt är en tydlig målsättning, exempelvis ett stadsmiljömål om ökad andel kollektivtrafik, gång och cykel så att biltrafiken kan minska. Så det räcker inte bara med att tanka biodrivmedel och åka elbil utan vi måste minska på bilåkandet och cykla mera.

Vidare skriver man också om biodrivmedel och menar att det finns skäl till att stödja en inhemsk produktion av biodrivmedel vilket bidrar till sysselsättning, försörjningstrygghet och exportmöjligheter. Ökad elektrifiering genom exempelvis statligt stöd till laddinfrastruktur bidrar även detta till försörjningstrygghet. Rapporten är bra och ger god vägledning på hur vi ska nå fossilfrihet och nu hoppas vi bara att det finns modiga politiker och en allmänhet som stöttar dem.


Fortsätt tanka klimatsmart!
Debatten om biodrivmedel har böljat de senaste veckorna och beskattningen i kombination med ett lågt oljepris gynnar just nu de klimatvärsta alternativen. Etanolen och biodieseln har fått ökad beskattning baserat på felaktiga underlag. Vi är oroliga för att detta hotar att slå undan benen på de etablerade klimatsmarta alternativen. Vi vill därför uppmana alla att göra ett aktivt val och tanka det bästa alternativet som du har till hands. Etanol om du har bilen för det eller Preem Evolution för alla dieselbilar.

Biogasens 5 prioriterade samhällsnyttor
Under ett seminarium i mars diskuterade vi biogasens samhällsnyttor. 5 av de föreslagna nyttorna prioriterades och gick vidare för bearbetning i grupper. Här hittar du dem!

BioFuel Regions årsstämma 11 maj 2016 i Umeå 
Välkommen till vår årsstämma då vi får veta mer om de senaste internationella trenderna kring elfordon, träffa vinnarna av de bästa hållbara gymnasiearbetena och få en presentation av Sliperiet och det blir också ett studiebesök. 

Läs mer eller anmäl dig här!

 
Logotyp
X