Gå till sidans huvudinnehåll

Nytt från BioFuel Region

1 februari, 2016

Nytt från BioFuel Region

Att världen har enats om behovet av en snabb omställning på många olika områden gör att vi känner medvind. Nu letar vi nya sätt och nya samarbetsformer för att ta oss an utmaningen att göra något själva på regional och lokal nivå så att det börjar hända grejer.

Det nya året kickstartade vi med möten om hur vi i regionen kan bidra till ett Fossilfritt Sverige tillsammans med medlemmar och andra aktörer i norra Sverige.

En riktigt kall januaridag var det dags för besök av Mihaela, BioGaC’ projektcontroller från EU, som fick ett bryskt uppvaknande då hon trott att vår varning om -24 grader i Skellefteå var en felskrivning. Med varma kläder från oss blev det dock ett mycket lyckat besök där Mihaela gillade vad BioGaC-projektet åstadkommit de två senaste åren. Hon tyckte att vi i det här projektet verkligen har gjort allt och mer därtill utifrån vad vi lovat. 

Arne Smedberg har varit i Sunderbyn på en Nära mat-prat-träff; Den hållbara maten och energiförsörjningen. Arne tog upp transporternas stora betydelse för en hållbar livsmedelsproduktion. Det finns många spännande initiativ i Norrbotten och klimatet ger fördelar för en hållbar produktion. Det är viktigt att vi inte bara frågar efter fossilfria drivmedel utan även andra produkter som är baserade på förnybar råvara.

Förra veckan samlade vi tillsammans med Umeå kommun femton driftiga lokala och regionala utvecklare från norra Sverige för att se hur barn och unga ska kunna delta i det regionala utvecklingsarbetet. Denna gång var det Länsstyrelserna i Västernorrland och Västerbotten, Region Västerbotten, Sundsvalls, Piteå och Umeå kommun, Teknikens Hus i Luleå och Energikontor Norr som delade med sig av sina satsningarna på barn och unga. Från Gotland och Stockholm kom Globala skolan och Naturskyddsföreningen för att berätta om hur de kan bidra till vårt gemensamma arbete med lärande för hållbar utveckling. Detta följdes upp av mycket bra diskussioner om hur vi vill gå vidare.

Vi behöver verkligen fundera på hur transporterna ska se ut och hur de kan effektiviseras. Vi tror att alla sorters fossilfria drivmedel behövs i framtiden och vi arbetar nu tillsammans med medlemmarna med att bygga nya projekt. Ett exempel är hur alternativet el kan bli verklighet också på landsbygden.

Nu ser vi fram emot att upptäcka vad fördjupade samarbeten med våra medlemmar kommer att ge under 2016.

 
Logotyp
X