Diskussionsunderlag – regionala planer för infrastruktur

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. BioFuel Region har tagit fram planer för norra Sverige. Planen är tänkt att ligga till grund för diskussion och förankring av insatser för att öka antalet laddplatser för elfordon och tankställen för biodrivmedel, i samverkan med … Fortsätt läsa Diskussionsunderlag – regionala planer för infrastruktur