Gå till sidans huvudinnehåll

Bio4Metals

Biokol hett i norr

När metaller framställs används i dag fossilt kol och det innebär en stor klimatpåverkan i form av koldioxidutsläpp. Industrin har länge arbetat för att minska mängden fossilt kol. Projektet Bio4Metals målsättning var att stärka möjligheten för lokala producenter av biokol i skogslänen Norrbotten och Västerbotten, att kunna producera för industrin. Genom att forskarna identifierat vilka biokolvarianter som fungerar bäst i metallurgiindustrin har även industrin fått incitament att snabbare ersätta del av stenkolet med biokol; och därmed snabbt kunna sänka sina fossila utsläpp av koldioxid.

Projektets övergripande mål är att öka lönsamheten på Norr- och Västerbottens stora tillgång på biomassa genom att stärka möjligheterna till lokal förädling av biomassa till biokol som sedan kan användas som ersättningsmedel för fossilt kol i metallframställningen.

Detta innebär också minskad klimatpåverkan och ett bra bidrag till att främja både Sveriges och EU:s miljömål. Biomassa är koldioxidneutralt och genom att använda den skulle utsläppen av koldioxid kunna minskas. I dagsläget används dock inte processad biomassa, biokol, i basindustrin eftersom det saknas kunskap om vilken effekt det har på processerna.

Swerim i Luleå har varit projektledare och tillsammans med partners från Norr- och Västerbotten har vi undersökt om biomassa kan ersätta fossilt kol vid metallframställning.

 

 

 
Logotyp
X