Gå till sidans huvudinnehåll

Biokol hett i norr 27 mars 2019

Bio4Metals avslutande workshop

Initierade, nyfikna frågor över branschgränserna kännetecknade den välbesökta slutkonferensen för projektet Bio4Metals. Skogs- och stålindustrin fanns representerade såväl som lokala producenter av biokol från Norrbotten och Västerbotten. (Längst ner på sidan hittar du presentationerna)

Metallindustrin

Under en kunskapsspäckad dag gav industrin, representerade av SSAB, LKAB, Boliden och Höganäs en bild av hur de tänker sig biokol i produktionen i ett framtidsperspektiv. Av företagen på plats var det Höganäs som kommit längst i processen när det handlar om att konkret fasa ut stenkolet och ersätta med biokol, men samtliga företag vittnade om en hög medvetandegrad och förutspådde stor framtida efterfrågan hos biokolproducenter. Även Hybrit Development, där siktet är inställt på att ersätta kolet med vätgas i reduktionsprocessen, vittnade om ett framtida behov av biokol som en del i framställningen av stål.

Skogen

Publiken fick ta del av Sveaskogs prognoser för tillgängliga skogsråvaror. Större delen av tillväxten används redan av den traditionella skogsindustrin i form av timmer och massaved. Skogsindustrierna som också har den högsta betalningsförmågan producerar stora mängder biprodukter som bark och spån som ofta används av kraftvärmeverken. Som ett resultat av avverkningar finns en potential att leverera mer grot (grenar och toppar) speciellt i norra Sverige där uttaget avstannat på grund av låg efterfrågan. Det finns också en potential att få fram klena stammar från våra ungskogar. Avgörande för en kostnadseffektiv kolproduktion är stabil och kostnadseffektiv logistik från skogen. Biomassan kommer att upphandlas i konkurrens med andra industrier.

Producenter och forskning

En för projektet Bio4Metals viktig grupp – som projektet vänt sig direkt till – är små och medelstora producenter av biokol. Också de fanns representerade och bland annat genom Harads Arctic Heat, som medverkat i forskningsprojektet. I en pilotanläggning har Harads Arctic Heat testat att producera varianter av biokol, som metallurgerna på Swerim och Luleå Tekniska universitet kommit fram till fungerar i stålproduktion. Bioendev i Holmsund har också varit en viktig länk mellan produktion och forskning i detta projekt.

Även andra biokolproducenter i Norrbotten och Västerbotten vittnade om långt framskridna planer på att producera biokol till industrin och alla tog med intresse del av det resultat som forskarna redovisade, när de i detalj beskrev de varianter av biokol som visat sig fungera bäst i framställningen av råjärn.

Bio4Metals

Projektet Bio4Metals målsättning var att stärka möjligheten för lokala producenter av biokol i skogslänen Norrbotten och Västerbotten, att kunna producera för industrin. Genom att forskarna identifierat vilka biokolvarianter som fungerar bäst i råjärnsproduktionen har även industrin fått incitament att snabbare ersätta del av stenkolet med biokol; och därmed snabbt kunna sänka sina fossila utsläpp av koldioxid.

Slutkonferensen gav ett kvitto på att det finns långt framskridna planer hos biokolsproducenter att börja producera för industrin. Det matchas av industrins ambition att på vissa håll redan i närtid faktiskt börja utfasningen av stenkolet. Att forskningsprojektet Bio4Metals har varit en stor knuff framåt för båda parter känns som en rimlig slutsats.

Text av Lena Callne, Swerim och
Magnus Matisons, BioFuel Region om skogen

 

 
Logotyp
X