Gå till sidans huvudinnehåll

BioBoosters – så här löser vi företagsutmaningar i Östersjöregionen

Pågående hackathon Avslutade hackathon

Om BioBoosters

Projektet BioBoosters sammankopplar 9 regioner med starka ekosystem för innovation inom bioekonomi med målet att underlätta och bidra till nya affärer för företag i Östersjöregionen. Metoden för att göra detta är att genomföra Hackathons.

Inom ramen för projektet kommer 18 Hackathons att genomföras. Varje enskilt Hackathon kommer att ledas av ett ledande bioekonomiföretag som tillhandahåller en utmaning där fokus ligger på att hitta affärer för outnyttjade restströmmar eller systemoptimeringar för att nyttja energi, råvara eller restflöden på ett mer värdeskapande sätt. Utmaningarna kommer att hämtas från Sverige, Finland, Tyskland, Polen, Estland, Lettland, och Litauen.

Vad är ett hackathon?

Ett hackathon är en innovationstävling som startar med en öppen utlysning där ett företag presenterar ett problem som de vill ha hjälp att lösa. Sedan får alla team som tror de har en lösning möjlighet att presentera sitt case. Utifrån detta underlag väljs sedan de team ut, som bedöms ha störst potential, att lösa utmaningen och erbjuds stöttning av mentorer inom olika relevanta områden som hjälper dem att förfina idén. Hackathonprocessen kan även inkludera teambuilding för att stärka kompetensen av teamet. Teamen tävlar sedan i ett Hackathonevent där de pitchar sin lösning på utmaningen för en jury som består av experter från företaget som ställt upp problemet samt centrala mentorer.

Läs mer om Hackathon och processen här.

Nu söker vi ett nytt utmaningsföretag inför hösten 2024!

Under hösten 2023 pågick vår första hackathonprocess där Holmen Skog stod för utmaningen. Denna utmaning handlade om hur de skulle förvandla träaska – en biprodukt från deras biobränslepannor som skapas under uppvärmning och torkning av sågade trävaror – från avfall till en värdefull resurs. Biocompost AB stod som vinnare, med en lösning som handlar om att blanda in askan i deras komposteringsprocess. Läs mer här.

Lyssna när Marcus Kyrk, projektledare på Holmen Skog berättar om hans erfarenheter av att vara utmaningsföretag. 

Vad är vinsten för de som löser utmaningen?

Alla utmaningar erbjuder företag, innovatörer, start-ups eller forskare att komma med sina förslag på lösningar och den som vinner erbjuds någon form av samarbete med utmaningsföretaget. Beroende på lösningens affärsmogenhet kan det exempelvis vara ett affärssamarbete, att starta ett gemensamt projekt eller pilotprojekt för att testa den presenterade idén.  

Läs mer om vilka regler som gäller för att delta nedan.

 
Logotyp
X