Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Bioekonomi – regioner i samverkan

Region Västerbotten har tillsammans med BioFuel Region tagit initiativet till ett projekt där 13 av Sveriges regioner samarbetar. Syftet är att genom samarbete mellan regioner öka effektiviteten av det regionala arbetet med bioekonomisk utveckling. Detta genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU.

Engagerade regioner
Målsättningen är att engagera alla svenska regioner som vill uppnå energi- och klimatpolitiska mål genom att använda bioekonomi som ett självklart medel och därmed stärka regionernas utveckling.

Målet är att

  • stärka regionernas och allmänhetens kunskap om bioekonomi för att stötta regionalt utvecklingsarbete och därmed stärka de näringar som berörs.
  • genom samverkan delta och höras i de politiska processer som pågår i både Sverige och EU.
  • ge svenska företag inom bioekonomisektorn bättre förutsättningar för
    fortsatt lönsamhet, ökad innovationstakt och ökade investeringar.

Effektivare med samarbete
Beslut som främjar en bioekonomisk utveckling kräver kunskap om olika
regionernas förutsättningar. Den kunskapen finns, men måste föras ut i både Sverige och EU. Många av Sveriges regioner arbetar redan med att bevaka den bioekonomiska politiken och stimulera utvecklingen i den egna regionen.

Bioekonomi – regioner i samverkan
Projektet ”Sveriges regioners kommunikationsplattform för bioekonomisk utveckling” startade sommaren 2017 och pågår fram till oktober 2020. Det finansieras av regionerna själva och Tillväxtverket med en total budget på 3,6 miljoner kronor.

För mer information:

Magnus Matisons
Projektledare, BioFuel Region
+46 70 352 44 94
magnus.matisons@biofuelregion.se

Lena Friborg
Projektägare, Region Västerbotten
+46 70 316 37 22
lena.friborg@regionvasterbotten.se

 

 
Logotyp
X