Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Bioekonomi – regioner i samverkan

Region Västerbotten tog 2017 tillsammans med BioFuel Region initiativet till ett projekt där 13 av Sveriges regioner samarbetat och genom de kontakter som upprättats fortsätter att samarbeta även efter projektets slut hösten 2020.

Regioner i samverkan
Arbetet har finansierats av Tillväxtverket och regionerna själva med en total budget på 3,6 miljoner kronor. BioFuel Region har samordnat arbetet där följande regioner ingår; Region Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland, Jämtland/Härjedalen, Gävleborg, Dalarna, Värmland, Örebro län, Västra Götalandsregionen, Östergötland, Kalmar län, Halland, Skåne.

Målsättningen har varit att engagera svenska regioner som vill uppnå energi- och klimatpolitiska mål genom att använda bioekonomi som ett självklart medel och därmed stärka regionernas utveckling. Samarbetet mellan regionerna har ökat effektiviteten av den bioekonomiska utvecklingen.  Nätverket har byggts upp genom att arrangera aktiviteter för att sprida kunskap om bioekonomi och påverka de politiska processer som pågår, både nationellt och i EU.

Påverkan – regional och nationell nivå
Interna projektträffar har varvats med medverkan på aktiviteter anordnade av andra aktörer. I anslutning till tre bioekonomiriksdagar har projektgruppen träffats för att arbeta fram gemensamma resultat. 2019 presenterade nätverket sitt inspel till Sveriges arbete med en bioekonomi-strategi. I mindre tematiserade grupper har nätverket också processat livsmedelsstrategier, skogsstrategier och sållat fram vad som bör ingå i den regionala bioekonomiska analysen. En intervjustudie har gett regionerna en samlad bild av hur bioekonomin ingår i olika regionala strategier.

Nätverket har finansierat statistiken som SCB har tagit fram och två seminarier har genomförts tillsammans med SCB. Regionernas kunnande har överförts till nationell nivå i samband med kunskapsutbyte med nyckelpersoner som jobbar med bioekonomi i Sverige.

Kunskapsunderlag

  • Bioekonomisk regional analys. Statistik som kan utgöra standarden för regionala bioekonomiska analyser.
  • Reduktionsplikten. Stöd och ökad förståelse för de nya regelverkens påverkan för regionernas arbete med fossilfria transporter.
  • Skogens roll för energi och klimatpolitiken. Förstärkning av regionernas och allmänhetens kunskap om skoglig bioekonomi.
  • I samverkan med North Sweden EU Office har en Skogsposition för EU tagits fram

Påverkan – europeisk nivå
Projektledningen har medverkat i Eus bioekonomiska panel under tre år och föreläst om nätverkets arbete i Bryssel där den regionala statistiken särskilt har uppmärksammats. Sveriges regionala politiska representanter har också engagerats.

Kontaktperson
Magnus Matisons, BioFuel Region
magnus.matisons@biofuelregion.se

 
Logotyp
X