Gå till sidans huvudinnehåll

Bioekonomiprojekt

- förr och nu

Här hittar du hur vi arbetar för att nå vårt mål om utvecklad bioekonomi. Vårt fokus är att bidra till det som bygger på biomassa från skogen och vi har arbetat i många år med detta.

Vad är bioekonomi? 
Det är dags att ersätta dagens ekonomi som bygger på ändliga resurser, som kol och olja, med en bioekonomi.  Att vi producerar mat, foder, biobaserade produkter, tjänster och bioenergi av förnybara råvaror där vi utgår från lokala förutsättningar samt tar tillvara det som vi idag ser som avfall.  

Varför bioekonomi? 
För att klara en ökande global befolkning, snabb uttömning av många resurser, ökande miljöbelastningar och klimatförändringar. 

Kunskap
I våra projekt tar vi fram kunskapsunderlag som vi sprider till våra medlemmar, samarbetspartners och publicerar på hemsidan.  

Opinionsbildning  
Tillsammans med andra arbetar vi för att säkerställa och driva på utvecklingen av produkter som är baserade på biomassa från skogen. Att gemensamt påverka skogspolitiken nationellt och i EU är ett sätt för oss att säkerställa att våra ambitioner får stöd i framtida beslut om styrmedel. Målet är att få regionens forskning och utveckling av produkter att nå marknaden. 

Magnus Matisons är en av fyra representanterna för Sverige i EU:s Intressentpanel för bioekonomiska frågor. De har tagit fram ett Manifest för bioekonomi och arbetar för att bidra till europeiska arbetet med bioekonomi frågor.  

 
Logotyp
X