Gå till sidans huvudinnehåll

Forest Refine

2012–2014

Forest Refine var det fjärde gränsöverskridande projektet mellan partners i Sverige och Finland med syfte att utveckla råvarukedjan från skog till bioraffinaderi.

Kan vi bygga bioraffinaderier, för att komma bort från oljeberoendet? Vad kostar det och hur går det till? I vårt forskningsprojekt har hela kedjan från till framtida bioraffinaderi undersökts. I vår sammanfattande rapport, Synthesis report”, hittar du projektets resultat.

Här hittar du den svenska sammanfattningen!

 

 

 

 

 

Finansiärer
Botnia-Atlantica-program (ERDF Interreg IV A) 50 %

Regionala finansiärer
Region Västerbotten, Länsstyrelsen i Västernorrland i Sverige.
Österbottens Förbund, Mellerst Österbottens Förbund i Finland.

Budget
2,5 M Euro

 

 
Logotyp
X