Gå till sidans huvudinnehåll

Historik – Bioekonomi

2016-2019 BioHub

I Biohubprojektet har vi arbetat med att skapa BioHubmodellen som ett stöd för affärs- och verksamhetsutveckling för de terminaler som främst hanterar skoglig biomassa. Modellen i form av en hemsida syftar till att stödja terminalers utveckling både för de traditionella råvarorna till dagens skogsindustri men även för hantering av nya sortiment för framtidens bioraffinaderier.

2016-2019 Bio4Metals

Bio4Metals övergripande mål är att öka lönsamheten på Norr- och Västerbottens stora tillgång på biomassa genom att stärka möjligheterna till lokal förädling av biomassa till biokol som sedan kan användas som ersättningsmedel för fossilt kol i metallframställningen.

2012–2014

Forest Refine var det fjärde gränsöverskridande projektet mellan partners i Sverige och Finland med syfte att utveckla råvarukedjan från skog till bioraffinaderi.

Kan vi bygga bioraffinaderier, för att komma bort från oljeberoendet? Vad kostar det och hur går det till? I vårt forskningsprojekt har hela kedjan från till framtida bioraffinaderi undersökts. I vår sammanfattande rapport, Synthesis report”, hittar du projektets resultat.

Gränsöverskridande projekt sedan 2003
2003 – 2007 Bioenergi från skogsprodukter 1 och 2
  • Hur kan vi använda biomassa från skogen i framtiden?
  1. Läs mer!
  2. Läs mer!
2009-2011 Forest Power
  • Hur kan vi effektivisera skörd, lagring, transport, krossa, uppgradera och förbränna skoglig biomassa?

10 partners från Finland, Sverige och Norge samarbetade med detta som finansierades med 4 400 000 €.

2012-2014 Forest Refine
  • Hur kan vi utveckla vägen för den skogliga biomassan från skog till raffinaderi?

Projektet koordinerades av BioFuel Region och åtta partners i Sverige och Finland deltog. Det finansierades av Botnia-Atlantica, Region Västerbotten. 2,5 M€.

 
Logotyp
X