Gå till sidans huvudinnehåll

BioGaC

fordonsgas för framtiden

En utmaning för utvecklingen av biogas som fordonsbränsle är avsaknaden av biogastankstationer, särskilt i norra Sverige. År 2014 fanns endast fem tankstationer för fordonsgas, varav fyra publika. Avsaknaden av naturgasnät och långa avstånd har gjort att leveransen av biogas är beroende av långa och dyra transporter. Det är en svår utmaning att få till biogastankstationer med dessa förutsättningar och det har projektet BioGaC arbetat för att överbrygga.

BioGaC-projektet har stöttat utvecklingen av biogas som fordonsgas i norra Sverige men även flera regioner i Europa. Vi har förbättrat infrastrukturen och ökat antalet tankstationer i vår region. Därmed kan marknaden för gasdrivna fordon och fordonsgas öka. Projektets erfarenheter har dokumenterats i en lättläst guide och checklista för entreprenörer som vill bygga biogastankstationer.

Projektet har drivits av Skellefteå kommun och sju partners. Projektet finansierades av Trans-European Transport Network (TEN-T), Region Västerbotten och Länsstyrelsen i Västernorrland.

Läs mer här!

 

 

 

 

 

 

 

 
Logotyp
X