Gå till sidans huvudinnehåll

Våra biogasprojekt

förr och nu

Biogas Norr är nätverket som BioFuel Region driver sedan 2010. Ambitionen är att sätta biogas i norra Sverige på kartan. I nätverket ingår aktörer från kommuner, universitet och näringsliv, alla med ett brinnande intresse för biogas och fordonsgas. Vårt uppdrag är att stödja och samordna initiativ för att öka produktionen och marknaden för biogas i norra Sverige. Vi håller kontakt med nätverken i övriga Sverige, anordnar årliga nätverksträffar och sprider kunskap om biogas. Utifrån detta startar vi nya projekt där vi matchar medlemmarnas behov med projektpengar.

 • 2016-2017 Förstudie Bothnia Green Fuel
  BioFuel Region har undersökt förutsättningar för ett genomförandeprojekt med syfte att öka andelen förnybara drivmedel hos tunga vägtransporter i Norrbotten och Västerbotten. Projektet har stärkt samverkan mellan biogasaktörer i norra Sverige, Finland, Lettland, Estland och Polen och resultatet, en projektansökan, Baltic Biogas Nodes, är nu beviljat
 • 2014-2016 BioGaC
  Projektet har stöttat utvecklingen av biogas som fordonsgas i flera regioner i Europa. Vi har förbättrat infrastrukturen och ökat antalet tankstationer i norra Sverige. Därmed kan marknaden för gasdrivna fordon och fordonsgas öka. Länk till hemsidan
 • 2014-2015 Biogas i Lantbruket
  Biogas Norr arbetar i flera samverkansprojekt för mer biogas i lantbruket. Vi anordnade seminarier och studieresor där lantbrukarna i vår region fick lära sig mer om biogas och om hur de som lantbrukare kan producera sin egen biogas.
 • 2012-2014 Strategiska överväganden för biogasutbyggnad i Norrbotten och Västerbotten
  Här kartlade vi förutsättningar för biogas i de båda länen. Förutsättningarna för en biogasmarknad undersöktes och vilka samhällseffekter en biogassatsning skulle ge. Viktigt var en aktiv dialog med aktörer i olika funktioner, allt från transportsektorn till politiker. Detta var startskottet för ett gott samarbete mellan biogasaktörer som finns i biogasbranschen i Norrbotten och Västerbotten. BioGaC-projektet är ett konkret följdresultat av detta. Läs strategin här!
 • 2012-2014 Biogas Bothnia
  Vi har utbytt erfarenheter om biogas mellan norra Sverige och mellersta Finland. Nyckelorden var samverkan och förankring. Syftet har varit att skapa en ökad produktion av fordonsgas, en effektivare användning och en stabil bransch med hög tillgänglighet. I området finns idag en stor tillgång på rå biogas, som om den förädlades skulle motsvara flera miljoner liter diesel årligen. Läs slutrapporten här!

 

 
Logotyp
X