Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Om BioHub på svenska

Ett nav för nya affärer

Projektet ska utveckla metoder och affärsmodeller för skogsterminaler. Målet är ett nav, en BioHub, som kan leverera rätt sortiment till rätt plats och rätt pris både för traditionella och nya innovativa skogsindustrier. Projektspråket är engelska men våra nyhetsbrev hittar du både på svenska och finska. Våra resultat kommer också att finnas på svenska och finska.

 

 

 

Utifrån att ha studerat och intervjuat befintliga terminaler i både Sverige och Finland kommer vi att presentera våra resultat genom att visa på affärstänket på lönsamma terminaler. Utifrån det kommer vi också att kunna ge råd om vad som är en bra lokalisering av en terminal också utifrån råvarutillgång. Vilka maskiner är bra och hur ska terminalen designas berättar vi mer om.

Du kommer också att få tips på hur en befintlig terminal kan utvecklas t ex genom simuleringsmodeller som vi har testat. Sist men inte minst kan du orientera dig i skogens kemikalier, dvs de ämnen som vi verkligen kan göra nya, högvärdiga produkter av. Eftersom dessa är flyktiga så reder vi ut vad i terminalhanteringen som kan påverka dessa.

BioHub är ett gränsöverskridande projekt mellan Finland och Sverige. Projektet pågår mellan 2016 till 2018 och Naturresursinstitutet i Finland är projektägare. Partners är också Vasa universitet, Seinäjoki yrkeshögskola, Mellersta Österbottens Utbildningssamkommun, Sveriges lantbruksuniversitet, Terminalen i Bastuträsk och BioFuel Region. Projektet finansieras av Botnia-Atlantica, Österbottens förbund, Region Västerbotten och Region Västernorrland.

 

 

 

 
Logotyp
X