Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Biomodel4Regions

Innovativa styrmodeller

BIOMODEL4REGIONS syftar till att stödja upprättandet av innovativa styrningsmodeller på lokal/regional nivå för att skapa bättre informerade beslutsprocesser, socialt engagemang och innovation för att stödja och stärka EU och internationella vetenskap-politiska gränssnitt för att uppnå målen för en hållbar utveckling.

Metodiken är baserad på uppsättningen av en styrningsstruktur bland kluster inom bioekonomi som kommer att dra nytta av tidigare framgångsrika projekt, initiativ och bästa praxis för att nyttja det arbete som utförts genom flera års forskning och studier inom bioekonomiområdet. Dessa resultat kommer att demonstreras inom projektet för att stödja 6 pilotregioner som valts ut i klustrens nätverk.

Målet att uppnå klimatmålen som beskrivs i den europeiska gröna affären kan endast nås tack vare engagemanget från regionala och lokala myndigheter, primärproducenter, små och medelstora företag, civilsamhällesorganisationer inklusive icke-statliga organisationer, kunskapsleverantörer och konsumenter. Det kommer att kräva utveckling av nya styrningsmodeller med en offentlig förvaltning som går bortom traditionella arbetsmetoder till ett mer övergripande, integrerat och intressentstyrt sätt att arbeta, samt övergången till en mer hållbar konsumtion.

 
Logotyp
X