Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

På svenska/norsk/suomeksi

Improving the biogas circular economy

Om Boost Nordic Biogas

Boost Nordic Biogas fokuserar på gränsöverskridande samarbete och minskat avstånd mellan forskning och produktion för att lyfta lösningar för biogassektorn. Vi vill identifiera utmaningar genom att fråga våra biogasproducenter och hitta lösningar via forskning, ny teknik, nätverk och erfarenhetsutbyten. Målet är att förbättra den ekonomiska livskraften för biogasproduktion, öka effektiviteten och underlätta för nya anläggningar.  Vi vänder oss till biogasproducenter och andra entreprenörer som vill byta erfarenheter och bidra till utveckling och innovation inom biogassektorn i nordliga delarna av Sverige, Finland och Norge. Slutkunder är bl.a. biogasanläggningar, kommuner, jordbrukare, branschorganisationer och beslutsfattare.

Partners i Finland är Stormossen AB och Yrkeshögskolan Novia och i Sverige; BioFuel Region och Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Projektet pågår 2023 till 2025 och finansieringen på 1,7 miljoner Euro kommer från Interreg Aurora, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Lapplands Förbund, Nordland Fylkeskommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Rå Biopark, biogasanläggningarna Alviksgården, Bodens biogasanläggning, LUMIRE, Vakin, Norrmejerier och HEMAB.

Om Boost Nordic Biogas

Boost Nordic Biogas fokuserer på grensesprengende samarbeid og kortere avstand mellom forskning og produksjon for å løfte frem løsninger for biogass-sektoren. Vi vil kartlegge utfordringer gjennom å spørre våre biogassprodusenter og finne løsninger via forskning, ny teknikk, nettverk og erfaringsutveksling. Målet er å forbedre den økonomiske levedyktigheten for biogassproduksjon, øke effektiviteten og legge til rette for nye anlegg. Vi henvender oss til biogassprodusenter og andre entreprenører som vil utveksle erfaringer og bidra til utvikling og innovasjon innen biogass-sektoren i de nordlige delene av Sverige, Finland og Norge. Sluttkunder er bl.a. biogassanlegg, kommuner, jordbrukere, bransjeorganisasjoner og beslutningstakere.

Partnere i Finland er Stormossen AB og Yrkeshögskolan Novia; og i Sverige: BioFuel Region og Sveriges lantbruksuniversitet (SLU). Prosjektet pågår fra 2023 til 2025, og finansieringen på 1,7 millioner euro kommer fra Interreg Aurora, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Lapplands Förbund, Nordland fylkeskommune, Troms og Finnmark fylkeskommune, Rå Biopark, biogasanleggene Alviksgården, Bodens biogasanlegg, LUMIRE, Vakin, Norrmejerier og HEMAB.

Aiheesta Boost Nordic Biogas

Boost Nordic Biogas keskittyy rajat ylittävään yhteistyöhön sekä tutkimuksen ja tuotannon lähentämiseen tuodakseen esille biokaasusektorin ratkaisuja. Haluamme tunnistaa haasteita kyselemällä biokaasun tuottajilta sekä löytää ratkaisuja tutkimuksen, uuden tekniikan, verkostoitumisen ja kokemusten vaihdon avulla. Tavoitteena on parantaa biokaasun tuotannon taloudellista elinvoimaa, lisätä tehokkuutta ja helpottaa uusien laitosten perustamista. Otamme yhteyttä biokaasun tuottajiin sekä muihin yrityksiin, jotka haluavat vaihtaa kokemuksia ja myötävaikuttaa biokaasusektorin kehitykseen ja innovaatioihin Ruotsin, Suomen ja Norjan pohjoisosissa. Loppuasiakkaita ovat muun muassa biokaasulaitokset, kunnat, maanviljelijät, alan organisaatiot ja päätöksentekijät.

Kumppaneita ovat Suomessa Oy Stormossen AB ja Novia-ammattikorkeakoulu sekä Ruotsissa BioFuel Region ja Ruotsin maatalousyliopisto (SLU). Hankkeen kesto on 2023 – 2025 ja 1,7 miljoonan euron rahoitus tulee seuraavista: Interreg Aurora, Region Västerbotten, Region Västernorrland, Lapin liitto, Nordland Fylkeskommune, Troms & Finnmark Fylkeskommune, Rå Biopark, Alviksgårdenin ja Bodensin biokaasulaitokset, LUMIRE, Vakin, Norrmejerier ja HEMAB.

 

ost Nordic biogas will primarily contribute to the Sustainable Development goals 7,9 and 13.

 
Logotyp
X