Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Botnia Näring i Kretslopp

- strategiskt biogaskluster

Anmälan till nyhetsbrev Nyhetsbrev Infoblad

Biogasanläggningar genererar stora mängder rötrest som innehåller värdefulla växtnäringsämnen som fosfor, kväve och kalium. Med ny teknik skulle rötrest från avfallsbaserade biogasanläggningar kunna återföras in i lantbruket. En lösning som möjliggör detta vore ett stort steg mot en mer cirkulär ekonomi.

Botnia Näring i kretslopp bygger ett biogaskluster som tillsammans utvärderar och utvecklar en innovativ metod för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt för att främja biogasproduktionen i Botnia Atlantica-regionen.

 
Logotyp
X