Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Botnia Näring i Kretslopp

- mäter kvaliteten och ökar användningen av rötresten efter biogasproduktion

Nyhetsbrev Infoblad Rapporter Evenemang Botnia ravinteet kiertoon Bothnia Nutrient Recycling

Biogassystemet producerar många samhällsnyttor.  I dag värderas biogasproduktionen huvudsakligen utifrån klimatnyttan av biogasen i form av värme, el och fordonsgas men inom Botnia Näring i kretslopp undersöker vi hur rötresten, dvs restprodukten, kan återanvändas och bidra till den cirkulära ekonomin.

Hösten 2019 startade vi med att kartlägga mängden rötrest och befintlig kunskap i Botnia-Atlantica regionen. Utifrån detta har vi sedan undersökt hur komposteringen kan effektiviseras, förekomst av mikroplaster samt nedbrytningsgrad hos läkemedel i rötresten. Försöksodlingar i både Finland och Sverige har visat hur de olika rötrestprodukterna fungerar som gödselmedel för olika grödor.

Vi kan också presentera utvärderingar av återvinningstekniker och en första marknadsstrategi för dessa etablerade och nya produkter. Projektet har genomförts i samverkan med våra målgrupper för projektet, dvs. företag som producerar biogas, entreprenörer som kan utveckla en kommersialiserad rötrestprodukt, slutkunder och branschorganisationer. Arbetet har skett i form av projektmöten, workshops, referens- och styrgruppsmöten.
Vi har också spridit resultaten till allmänheten, beslutsfattare och finansiärer. Allt arbete har varit gränsöverskridande och vi har arbetat för en ökad projektkvalitet genom att använda inkluderande metoder för att kunna säkerställa ett jämställt samarbete


Botnia Näring i Kretslopp 1

Stormossen i Finland som är projektägare berättar om projektet med fokus på arbetet i Finland och om det gränsöverskridande arbetet.

Botnia Näring i Kretslopp 2

Om projektet med fokus på demonstrationsodlingen på Röbäcksdalen i Umeå i Sverige.

Final conference
– Bothnia Nutrient Recycling

A digital presentation of the project´s results.

Evenemang

Här har vi sammanfattat presentationer och workshops som vi har genomfört under projektet.

 
Logotyp
X