Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Botnia Näring i Kretslopp

- strategiskt biogaskluster

Nyhetsbrev Anmälan till nyhetsbrev Kontakt Nulägesrapport Infosheet Webbinarium/Workshops

Ett strategiskt biogaskluster för att främja biogasproduktion i Botnia-Atlantica regionen

Målet är ett stärkt biogaskluster som tillsammans har utvärderat och tagit i bruk en innovativ metod för att förädla rötrest från biogasproduktion till en kommersiell gödselprodukt. 

  • Nya innovativa lösningar har prövats och fungerande lösningar har implementerats. 
  • Ökad konkurrenskraft hos biogasproducenter i programområdet.
  • Kommersialiseringsgraden och acceptansen för förädlad rötrest som gödselprodukt har ökat.

 
Logotyp
X