Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Botnia Näring i Kretslopp

- mäter kvaliteten och ökar användningen av rötresten efter biogasproduktion

Anmälan till nyhetsbrev Nyhetsbrev Infoblad

Vi vill utveckla metoder för att mäta rötrestens kvalitet samt återvinna näringsämnen, t ex fosfor och kväve.  Allt för att förbättra ekonomin för biogasproducenten och utveckla en bra hållbar produkt. En mer användbar rötrest bidrar till en ökad självförsörjning inom jordbruket.

 

 
Logotyp
X