Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Evenemang

Här presenterar vi tillfällen då vi sprider och inhämtar kunskap och framförallt diskuterar hur vi bättre kan använda rötresten i framtiden.

Jämställdhet som framgångsfaktor 18 mars

I projektet Botnia Näring i Kretslopp utvecklar vi innovativa metoder för att öka rötrestens användbarhet och förbättra ekonomin för biogasproducenter. Hur kan ökad jämställdhet kan bidra till företagsutveckling och en förbättrad ekonomi? För att inspirera till jämställdhet och få svar på våra frågor hade vi bjudit in två företag som har arbetat med jämställdhet och inkludering. Under en och halv timme fick vi många konkreta exempel på jämställdhetsarbete i praktiken och också hur de personliga resorna har sett ut.

Jämställdhet – En nyckel till framgång!
Robert Hedman berättade om sina erfarenheter från Indexator som 2012 vann Industrins jämställdhetspris för sitt arbete för ökad jämställdhet inom industrin. Bolaget arbetar aktivt med värdegrundsfrågor och med att skapa en miljö där alla trivs och har möjlighet att utvecklas. Robert delade med sig av sina personliga och professionella erfarenheter med avseende på jämställdhet. Egna reflektioner blandades med fakta för att illustrera den resa som bolaget har genomgått. Vi fick ta del av resan som tog honom från lyckligt ovetande till olyckligt vetande genom utbildning och möten med verkligheten. Idag arbetar Robert som produktionsledare på Norrmejerier i Umeå.

Olikheter som en styrka och ett konkurrensmedel
Petter Sundqvist, General Manager HR på Komatsu Forest utgick ifrån sina personliga och yrkesmässiga erfarenheter när han förklarade hur företaget ser olikheter som en styrka och ett konkurrensmedel. Företagets inkluderande förhållningssätt välkomnar personer och deras olikheter som ett sätt att se och hantera utmaningar på ett mer mångfacetterat sätt. Olika perspektiv, bakgrunder, erfarenheter och kunskaper ökar tex våra möjligheter att kunna se och förstå våra kunders behov. Detta förstärker samtidigt innovationskraften att hitta nya kreativa innovativa produkter och tjänster med hög kvalitet till kunder i hela världen. Dessutom bidrar våra olikheter till en intressantare och roligare arbetsplats.

Rötrest 2 okt 2020

Efter produktion av biogas blir det kvar en rötrest. Näring i kretslopp undersöker metoder för att öka kvaliteten i denna rest för att sluta kretsloppet. Den 2 oktober anordnade vi ett webbinarium om hur rötresten används idag. Deltagare från olika projekt och företag i Sverige och Finland diskuterade frågor kring rötrest. Här kan du se presentationerna från workshopen.

Förädling av rötrest från biogasanläggningar – 22 sep 2020

Deltagare från olika projekt och företag i Sverige och Finland diskuterade frågor kring rötrest. Här kan du se presentationerna från workshopen.

 

Rapport från konferens om fosfor

 
Logotyp
X