Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Rapporter från projektet

Här finns de rapporter som vi tagit fram

Biogas utgör en stor fossilfri energipotential vars utmaningar behöver lösas för att möjliggöra fortsatt utveckling. I den första rapporten som tagits fram av hela projektgruppen presenteras det aktuella läget i regionen med fokus på rötrestens utmaningar. Sedan följer två rapporter från Ab Stormossen Oy som har testat en metod för optimerad temperaturmätning vid kompostering samt tittat på möjligheten att ta fram en metod för att undersöka synlig plast i rötrest. Yrkeshögskolan Novia har undersökt möjligheterna att utvinna fosfor i form av struvit och vivianit ur rötresten. En teknisk-ekonomisk utvärdering av olika tekniker för att förädla rötresten har gjort på Stormossen som presenteras i en rapport. Slutligen har en marknadsintroduktion för de olika produkterna från rötrest belyst olika aspekter för att få ut produkterna på marknaden.

 

 

 
Logotyp
X