Gå till sidans huvudinnehåll

FAIR – Elflyg

Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation

Event Infosheet

FAIR-projektet kommer att utreda ny möjliga flygrutter och de sociala och ekonomiska fördelarna med att implementera dem i Kvarkenregionen. Projektets primära syfte är att utveckla effektiva modeller för kommersialisering och stötta regionen i implementeringen av dessa genom att introducera innovationer från den privata och den publika sektor.

OM PROJEKTET

BUDGET
1 087 500 EUR varav EU står för  60% genom finansiering via Interreg Botnia-Atlantica-programmet. Resterande finansiering är nationell och regional medfinansiering, finansiering från Nordiska Ministerrådet samt kommunal och privat medfinansiering.

STÖDMOTTAGARE
Kvarkenrådet (Samordnande stödmottagare) | Umeå universitet | Vasa universitet | BioFuel Region | RISE | Region Västerbotten.

FINANSIÄRER
Interreg Botnia-Atlantica | Österbottens Förbund | Region Västerbotten | FAB Kroonby Flyghangar | INTO Seinäjoki | Swedavia, Umeå Airport | Skellefteå Airport AB | Örnsköldsvik Airport AB | Vasa Stad | Vasaregionens utvecklingsbolag, VASEK | Umeå kommun | Storumans Flygplats AB | Lycksele flyplats AB | MidtSkandia | Skellefteå Kraft AB | Handelskammaren Österbotten | Handelskammaren Västerbotten | Södra Österbottens Handelskammare | Vasa Elektriska AB

SUPPORTERS OCH SAMARBETSPARTNERS
Air Traffic Network | BSR Access | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jon Air | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Transportföretagen | Umeå Institute of Design | Umeå kommunföretag AB

 

 

 
Logotyp
X