Gå till sidans huvudinnehåll

FAIR – Elflyg

Finding Innovations to Accelerate Implementation of Electric Regional Aviation

Event Infosheet

FAIR-projektet kommer att utreda ny möjliga flygrutter och de sociala och ekonomiska fördelarna med att implementera dem i Kvarkenregionen. Projektets primära syfte är att utveckla effektiva modeller för kommersialisering och stötta regionen i implementeringen av dessa genom att introducera innovationer från den privata och den publika sektor.

OM PROJEKTET

BUDGET
1 087 500 EUR varav EU står för  60% genom finansiering via Interreg Botnia-Atlantica-programmet. Resterande finansiering är nationell och regional medfinansiering, finansiering från Nordiska Ministerrådet samt kommunal och privat medfinansiering.

FINANSIÄRER
Interreg Botnia Atlantica | Region Västerbotten | Österbottens Förbund | Kvarkenrådet (samordnande stödmottagare) | BioFuel Region BFR AB | Vasa stad | FAB Kronoby Flyghangar | Into Seinäjoki Oy | Lycksele Flygplats AB |MidtSkandia | Österbottens handelskammare | RISE Sveriges Forskningsinstitut | Skellefteå Airport AB | Skellefteå Kraft AB | Södra Österbottens handelskammare | Storumans Kommunföretag AB | Swedavia, Umeå Airport | Umeå kommun | Umeå universitet | Vasa universitet | Vasa Elektriska Ab | Vasaregionens utveckling Ab, VASEK | Västerbottens handelskammare | Örnsköldsvik Airport AB | Nord Universitet | MidtSkandia | Nordland Fylkeskommune | Brønnøy kommune | Alstahaug kommune | Helgeland Regionråd | Indre Helgeland Regionråd | Rana Utvikling |

SUPPORTERS OCH SAMARBETSPARTNERS
Air Traffic Network | Avinor | BSR Access | ELISE | Finavia | Funktionshinderrådet i Umeå | Future Cleantech Solutions | Green Flyway | Grön Flygplats | Heart Aerospace | Helsinki Electric Aviation Association ry | Jon Air | Luftfartsverket | NEA – Nordic Network for Electric Aviation | Svenska 2030-skretariatet | Transportföretagen | Umeå Institute of Design | Umeå kommunföretag AB

 

 

 
Logotyp
X