Gå till sidans huvudinnehåll

Förnybart 2030

För ökad produktion och användning av förnybara drivmedel i Mellersta Norrland

Förnybart 2030 arbetar utifrån målbilden att Jämtlands och Västernorrlands län ska vara fossilbränslefria år 2030.
Vi vill förbättra förutsättningarna för företag och offentliga organisationer i Mellersta Norrland.
Vårt fokus ligger på att öka takten på omställningen till hållbara drivmedel främst för den tunga vägtrafiken och för arbetsmaskiner, samt till viss del flyg och sjöfart.

Exempel på aktiviteter

  • webbinarier
  • regionala planer för ladd- och tankstationer för hållbara drivmedel
  • standard som säkerställer att ladd- och tankinfrastruktur blir tillgänglig för alla
  • nätverk, exempelvis arbetsgruppen för vätgas och arbetsgruppen för el i transportsektorn
  • utsläppsfri och förnybar offentlig upphandling
  • ökad jämställdhet och inkludering i transportbranschen.
 
Logotyp
X