Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Fossilfria transporter i norr

Västerbotten i samverkan

Sverige har som mål att bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer.

I projektet Fossilfria transporter i norr levererar vi strategiskt stöd så att alla Västerbottens kommuner kan bidra till att målet nås.

Efter projektets slut har samtliga Västerbottens kommuner förutsättningar för att leda och genomföra omställningen till en fossiloberoende fordonsflotta.

Tillsammans tar vi fram målbilder, handlingsplaner, statistik, uppföljning och finansieringsstöd samtidigt som vi delar kunskap och lyfter goda exempel.

Länsstyrelsen i Västerbotten är projektägare. Energikontor Norr och BioFuel Region är samverkanspartners i detta projekt som startade våren 2018 och pågår fram till oktober 2021.

Tillväxtverket, Energimyndigheten, Umeå Energi, Länsstyrelsen, Energikontor Norr, BioFuel Region samt länets alla 15 kommuner finansierar projektet som har en total budget på 19,1 miljoner SEK.

Hanna Sundén och Johan Edqvist, Projektledare
 
Logotyp
X