Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Mot ett fossilfritt Västerbotten

Verktyg att användas

I projektet Fossilfria transporter i norr har vi stöttat Västerbottens kommuner i arbetet med att ställa om till mer hållbara och fossiloberoende transporter. Tillsammans har vi tagit fram handlingsplaner, statistik, verktyg, förmedlat kunskap och finansieringsstöd. Alla kommuner har deltagit och valt den väg som passat dem. Den 20 maj 2021 bjöd vi in till avslutningskonferens för att visa upp exempel på det goda arbetet som pågår. Här hittar du material som har tagits fram för att stötta det framtida arbetet:

E12 STRATEGIN * DRIVMEDELSSTRATEGI & HANDLINGSPLAN * ÅTGÄRDSBIBLIOTEKET * CHECKLISTA CYKEL & GÅ * TIMES * TRANSPORTLUPPEN * VIDEOGLIMTAR FRÅN PROJEKTET

TIMES – scenarier

– långsiktiga möjligheter och olika förutsättningar att nå målet om en fossiloberoende fordonsflotta

Projektet Fossilfria transporter i norr har initierat ett forskningssamarbete. Jonas Forsberg och Anna Krook Riekkola, Luleå tekniska universitet har analyserat ett antal framtidsscenarier med hjälp av TIMES-TRA-AC, en energisystemmodell som beskriver hur transporterna i respektive kommun i Västerbotten kan ställas om för att nå klimatmålen år 2030 och 2045. Scenarierna ger kommunerna vägledning kring möjlig framtida energianvändning och utsläpp från transporter utifrån olika styrmedel, åtgärder och beteendeförändringar.

Transportluppen

Transportluppen är ett enkelt och användarvänligt sätt att tillhandahålla och redovisa statistik inom ämnet transport och mobilitet. Målgruppen för statistiken är i huvudsak tjänstepersoner inom offentlig verksamhet, men även för de som är intresserade av att fördjupa sig inom ämnet.

Glimtar från Västerbottens arbete med Fossilfria transporter

Invigning av biogasmacken i Umeå den 5 februari 2020.

 
Logotyp
X