Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Fossilfritt Flyg i Norra Sverige

- en genomförbarhetsstudie

Nyhetsbrev Klimatreducering av tjänsteresor


TILLSAMMANS FÖR ETT FOSSILFRITT FLYG I NORRA SVERIGE

I projektet Fossilfritt flyg i Norra Sverige undersöker vi förutsättningar för att ställa om flyget till fossilfritt. Flyget är viktigt för Norrland och att ställa om flyget till fossilfritt är nödvändigt. Framtidens flyg kommer troligen handla om flera olika tekniker som finns samtidigt på marknaden. Läs mer om de olika teknikspåren här på hemsidan.


Projektgruppen vid ett besök på Umeå Airport. Foto: Fredrik Larsson.

ELFLYG

Elflygplanen är redan här och inom några år lanseras de första passagerarflygplanen för upp till 19 passagerare. I Sverige finns exempelvis tillverkaren Heart Aerospace som lanserar sitt flygplan ES19 redan år 2026 medan tillverkaren Eviation Alice lanserar ett elflygplan för nio passagerare år 2024. Inledningsvis kommer elflygplan främst lämpa sig för korta sträckor vilket öppnar upp för en rad regionala elflyglinjer i norra Sverige, exempelvis Umeå-Vasa. Tack vare att driftkostnaderna beräknas bli lägre finns möjlighet till lönsamhet även på korta sträckor. I projektet tittar vi närmare på vad det innebär för Umeå och norra Sverige när elflyget introduceras. Vilken ny infrastruktur behöver finnas på flygplatserna, hur många plan behöver kunna laddas samtidigt, är exempel på frågeställningar.


ES19. Foto: Heart Aerospace.

VÄTGAS

För längre sträckor kan vätgasflygplan bli aktuella, exempelvis för sträckor inom Europa. Tekniken med vätgas kan antingen vara med el gennom bränsleceller eller genom ren förbränning av vätgas. Flera av de stora tillverkarna, tex Airbus, har utvecklingsprogram för vätgasflyg och omkring 2035 beräknas det finnas vätgasflyg i trafik. I projektet studerar vi vilka åtgärder Umeå airport behöver göra inför att tekniken med vätgasflyg kommer. Hur kan tankning gå till? Behöver vätgasen lagras på flygplatsen och i så fall hur?


Vätgas är ett möjligt alternativ för långdistansflygningar i framtiden. Foto: Pixabay.

BIODRIVMEDEL (SAF)

Den teknik som ligger närmast är köp av biodriv­medel där dagens flygplan idag kan tankas upp till 50 % med gällande regelverk. I projektet så undersöker vi även förutsätt­ningarna för att etablera en produktion av avancerat biodriv­medel från skogsråvara (SAF) i norra Sverige.

Biodrivmedel för flyg eller bioflygbränsle som det också kallas, kan tillverkas av skogsavfall, använd frityrolja, hushållsavfall, slakteriavfall, alger med mera, beroende på var bränslet ska produceras. Bioflygbränsle uppfyller alla krav som ställs på flygbränsle. Aktörerna som erbjuder köp av biodrivmedel stäl­ler hårda hållbarhetskrav på råvaran ur ett livscykelperspektiv.

Genom att köpa biodrivmedel för er tjänsteresa kan du mins­ka klimatpåverkan för din resa med runt 80 %. Idag kan du som privatperson och organisationer köpa biodrivmedel för er resa genom exempelvis resebyråer, flygbolag eller genom den ideella organisationen Fly Green Fund för hela eller delar av er resa.

I projektet undersöker vi även syntetiska bränslen och teknikutvecklingen går snabbt framåt där det pågår flera satsningar runt om i Sverige med att ta fram så kallade elektrobränslen.


Möjlig biomassa för tillverkning av SAF. Foto: BioFuel Region.

Om projektet

Inom flyget finns såväl ett behov som en vilja att ställa om till fossilfria drivmedel, men för att kunna göra detta behövs mer kunskap om hur det bör genomföras. Projektet Fossilfritt Flyg i Norra Sverige är en del i detta regionalt, nationellt och internationellt viktiga arbete.

Projektets övergripande mål är att identifiera och klargöra vilka åtgärders som krävs för att uppnå de övergripande nationella målsättningarna om att utveckla ett fossilfritt flyg samt stärka tillgängligheten till, från och inom norra Sverige. För att kunna uppnå detta kommer följande aktiviteter genomföras inom ramen för projektet:

  • Identifiera förutsättningar för att realisera värdekedjor från hållbar råvara till flyg via el, vätgas och biobränslen i norra Sverige, samt ta fram förslag på aktiviteter för att undanröja hinder.
  • Ta fram en kunskapssammanställning kring förutsättningar för biobränsle, el och vätgas intill och på flygplatser.
  • Identifiera behov av markbundna åtgärder intill och på flygplatser för att åstadkomma fossilfritt flyg, utifrån olika fossilfria alternativ.
  • Utarbeta en handlingsplan för införande av ett regionalt elflygnät, utifrån en fallstudie på en elflyglinje mellan Umeå och Östersund.
  • Utveckla metoder för att stärka efterfrågan på biodrivmedel för flyg.
  • Tillgängliggöra och sprida projektets slutsatser och insikter för nytta i hela landet.
  • Ta fram en samlad regional färdplan för ett fossilfritt inrikesflyg.
 
Logotyp
X