Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Fossilfritt Flyg i Norra Sverige

- en genomförbarhetsstudie

Inom flyget finns såväl ett behov som en vilja att ställa om till fossilfria drivmedel, men för att kunna göra detta behövs mer kunskap om hur det bör genomföras. Projektet Fossilfritt Flyg i Norra Sverige är en del i detta regionalt, nationellt och internationellt viktiga arbete.

Projektets övergripande mål är att identifiera och klargöra vilka åtgärders som krävs för att uppnå de övergripande nationella målsättningarna om att utveckla ett fossilfritt flyg samt stärka tillgängligheten till, från och inom norra Sverige. För att kunna uppnå detta kommer följande aktiviteter genomföras inom ramen för projektet:

  • Identifiera förutsättningar för att realisera värdekedjor från hållbar råvara till flyg via el, vätgas och biobränslen i norra Sverige, samt ta fram förslag på aktiviteter för att undanröja hinder.
  • Ta fram en kunskapssammanställning kring förutsättningar för biobränsle, el och vätgas intill och på flygplatser.
  • Identifiera behov av markbundna åtgärder intill och på flygplatser för att åstadkomma fossilfritt flyg, utifrån olika fossilfria alternativ.
  • Utarbeta en handlingsplan för införande av ett regionalt elflygnät, utifrån en fallstudie på en elflyglinje mellan Umeå och Östersund.
  • Utveckla metoder för att stärka efterfrågan på biodrivmedel för flyg.
  • Tillgängliggöra och sprida projektets slutsatser och insikter för nytta i hela landet.
  • Ta fram en samlad regional färdplan för ett fossilfritt inrikesflyg.
 
Logotyp
X