Gå till sidans huvudinnehåll

Fossilfritt Norr

Alla bränslsen behövs

Vi antar klimatutmaningen och där ingår Sveriges mål, en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Därför behöver vi flera hållbara bränslen som alternativ till diesel och bensin. Här visar vi upp det vi gör på BioFuel Region för att komma närmare målet – en fossilfri fordonsflotta. I detta ingår både en effektivisering av transportsystemet och bränslebyte. Vi fokuserar på bränslebytet.

Kunskap

I våra projekt tar vi fram kunskapsunderlag som vi sprider till våra medlemmar, samarbetspartners och publicerar på hemsidan.

Opinionsbildning

Tillsammans med andra arbetar vi för att säkerställa och driva på utvecklingen av olika förnybara drivmedel. Att gemensamt påverka politiken från kommun till EU-nivå är ett sätt för oss att säkerställa att våra ambitioner får stöd i framtida beslut om styrmedel. Målet är att öka förståelsen för att alla delar i kedjan från råvara till marknad behövs för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta.

 
Logotyp
X