Gå till sidans huvudinnehåll

Fossilfritt Norr

Vi antar klimatutmaningen och där ingår Sveriges mål, en fossilfri fordonsflotta 2030. Därför behöver vi flera hållbara bränslen som alternativ till diesel och bensin. Här visar vi upp det vi gör för att nå BioFuel Regions mål om en fossilfri fordonsflotta. Vi har därför startat detta nätverk som inkluderar alla bränslen och då också de nätverk som vi drivit länge; Biogas Norr och Elfordon Norr.

Aktuella nätverk och projekt

Biogas Norr
Elfordon Norr
SiSL – Bygger kunskap och laddstationer
Fossilfria transporter i norr
Förstudie Bothnia Green Fuels

Kunskap

I våra projekt tar vi fram kunskapsunderlag som vi sprider till våra medlemmar, samarbetspartners och publicerar på hemsidan.

Opinionsbildning

Tillsammans med andra arbetar vi för att säkerställa och driva på utvecklingen av olika förnybara drivmedel. Att gemensamt påverka politiken från kommun till EU-nivå är ett sätt för oss att säkerställa att våra ambitioner får stöd i framtida beslut om styrmedel. Målet är att öka förståelsen för att alla delar i kedjan från råvara till marknad behövs för att nå målet om en fossilfri fordonsflotta.

 
Logotyp
X