Gå till sidans huvudinnehåll

Förstudie Bothnia Green Fuel

I augusti 2017 startades förstudien som avslutades i maj 2018.  BioFuel Region har undersökt förutsättningar för ett genomförandeprojekt med syfte att öka andelen förnybara drivmedel hos tunga vägtransporter i Norrbotten och Västerbotten.

Förstudiens syfte var att identifiera bästa samverkansform för att små och medelstora företag ska kunna vara en del av lösningen och hur marknadsintroduktion, samarbete och koordinering bör göras för att snabbt öka andelen förnybar energi i transportsektorn. Uppdraget var också att söka kunskap kring frågan om hur jämställdhet och mångfald ser ut i branschen och på vilket sätt arbetet med dessa frågor kan stärka genomförandet av ett eventuellt genomförandeprojekt.

Projektet har stärkt samverkan mellan biogasaktörer i norra Sverige, Finland, Lettland, Estland och Polen. Detta har också lett till att en projektansökan, Baltic Biogas Nodes (BABINO), har lämnats in till Östersjöprogrammet. Besked om projektet beviljas väntas i september 2018.

Kontaktperson
Anna Säfvestad Albinsson, BioFuel Region
anna.albinsson@biofuelregion.se

 

 
Logotyp
X