Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Lärande

Vad lärde vi oss av KNUT? Vad lärde vi oss av KUNSKAPSLÄNKEN?
Livslångt lärande

Kunskapsspridning genomsyrar alla BioFuel Regions projekt. Att engagera unga människor är en röd tråd inom alla våra nätverk och projekt. Idag har vi inga lärandeprojekt men vi engagerar kontinuerligt studenter i våra projekt. Vi har samarbetat med Umeå universitet med bland annat Designhögskolan, Institutionen för Informatik och Energiteknik samt Mittuniversitetet.

HISTORIK

BioFuel Region har sedan starten 2003 engagerat unga människor. Vi behöver unga människor som är intresserade och kunniga för att vår region ska fortsätta utvecklas och vara en intressant region att bo och verka i. 2004 startade vi med att engagera lärare på gymnasienivå. 2008 startade samarbetet med tre andra regioner. Vår största enskilda satsning är Hållbara gymnasiearbeten som vi arbetade aktivt med fram till 2016 när Kunskapslänken avslutades.

KNUT – Klimat och energi för unga

2009 startade det nationella skolutvecklings-projektet KNUT. Syftet var att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor genom att utveckla verksamheten och undervisningen i landets förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Kunskapslänken

2014 övergick KNUT-arbetet i Kunskapslänken där BioFuel Region var en av regionerna i Sverige som deltog. Syftet är att genom sektorsövergripande samarbeten ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Resultaten förvaltas idag av Kalmar, Dalarna och BioFuel Region medan vi söker nya väger (läs finansiering) för våra resultat är för bra för att överges.

Ett lärande för Agenda 2030

Inom ramen för vårt medlemsengagemang har vi stöttat regionala satsningar inom lärande för hållbar utveckling. Utifrån Kunskapslänkens resultat vill vi gifta ihop samhällsutveckling och skolutveckling och jobbar för att: utifrån stöd i läroplanerna involvera barn och unga i en hållbar samhällsutveckling genom att länka utbildningen till nationella, regionala och kommunala mål och strategier för hållbar utveckling och Agenda 2030.

 

 

Världens första elsportskoter byggdes av elever på Fordonsprogrammet i Storuman 2013 i ett BFR projekt.

 
Logotyp
X