Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

KNUT

Energi och klimat för unga

2009-2014

KNUT-projektet var ett nationellt skolutvecklingsprojekt som genomfördes från 2009-2014. Syftet var att öka barns och ungdomars intresse, kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor genom att utveckla verksamheten och undervisningen i landets förskolor, grundskolor och gymnasieskolor.

Verksamheten bedrevs på nationell nivå samt i nio län – Blekinge, Kalmar, Kronoberg, Östergötland, Dalarna, Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten. Projektet ägdes av Energikontor Sydost i samarbete med Linköpings kommun, Norrköpings kommun, Framtidsmuseet i Borlänge samt BioFuel Region. Projektets samtliga delar finansierades av Energimyndigheten samt genom regional medfinansiering.

Detta framgångsrika projekt har nått många framgångar bland annat;

– Projektet har fortbildat 16.000 pedagoger som beräknas ha nått ut till ca 480.000 elever
– En forskargrupp har publicerat två forskningsrapporter kopplat till projektet
– Flera nätverk och samarbeten har utvecklats på nationell och regional nivå
– Processer för att utveckla lärande för hållbar utveckling har initierats i flertalet kommuner och regioner

 

 
Logotyp
X