Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Kunskapslänken

Arena för hållbar utveckling

2014-2016

Hur kan vi ge barn och unga möjlighet att förvärva kunskaper, färdigheter, värderingar och attityder som behövs för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. Hur kan vi länka ihop all kunskap och de resurser som vi redan har för att uppnå detta?

BioFuel Region har fortsatt arbete tillsammans med Energikontor Sydost och Framtidsmuseet i Dalarna som startade i KNUT-projektet och som gick vidare till fortsättningen i form av Kunskapslänken. Syftet var att länka ihop olika sektorer i samhället och olika regioner i Sverige för att utveckla lärande för hållbar utveckling. Utbildningsdepartementet nominerade Kunskapslänken som ett av tre goda exempel till en internationell tävling kring Lärande för hållbar utveckling 2016. Samarbetet fortgår idag men på sparlåga.

Övergripande mål:

– Lärande för hållbar utveckling är en grundsten i såväl i formell utbildning som i civilsamhället
– Utbildningens roll i samhällsutvecklingen har en stark position
– Utbildningens innehåll är relevant för såväl samhälle som individ
– Ökad framtidstro hos barn och unga
– Barn och unga är delaktiga i samhällsutvecklingen
– Ökat entreprenörskap och innovation med koppling till hållbar utveckling
– Bidra till att ungdomars kompetens motsvarar samhällsutvecklingens behov
– Sverige har en ledande roll i arbetet med Sustainable Development Goals (SDG)

Rapporter
 
Logotyp
X