Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

SCALE-UP

samhällsdriven bioekonomiutveckling

Bioekonomisk plattform Utbildningar i bioekonomi (eng) Gymnasietävling i bioekonomi

Att skapa mervärde genom att ersätta fossila produkter och energi med biprodukter från skogsbruket och skogsindustrin. 

Koncept, verktyg och tillämpningar för samhällsdriven bioekonomiutveckling i europeiska landsbygdsområden
Vi kommer att stödja och utveckla regionala partnerskap för att bättre utnyttja norra Sveriges bioekonomiska potential. Projektet kommer att genomföra ett affärsutvecklingsprogram riktat till entreprenörer samt workshops för kunskapsutbyte. Genom utökat kunskapsutbyte och kapacitetsuppbyggnad vill projektet hjälpa regionala intressenter (skogsägare, bönder, företag, föreningar, entreprenörer, forskare och offentlig förvaltning) att identifiera och utveckla innovativa bioekonomibaserade affärsmodeller. För att öka den allmänna medvetenheten om bioekonomin kommer projektet även att genomföra tävlingar bland gymnasieelever. 

 

 
Logotyp
X