Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Inbjudan till tävling i bioekonomi

Syftet är att öka allmänhetens medvetenhet om bioekonomin. Eleverna ska ta fram ett tävlingsbidrag i två delar.

      1) En intresseväckande beskrivning av en biobaserad produkt i valfritt format

      2) En kort skriven rapport (minst 2-3 sidor) utifrån bedömningskriterierna.

 

MÅLGRUPP:                     gymnasieelever – 4-5 i varje grupp från Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland

TÄVLINGSTID:                 augusti 2024 – december 2024 (anmäl medverkan senast den 20 september) 

TEMA:                                biobaserade produkter

MATERIALFÖRSLAG:   digitalt material för lärare och elever Skogslabbet (Anpassat till GY11 – ämnesövergripande)

TIDSÅTGÅNG:                 valfritt och utifrån antal ämnen som kan samarbeta kring detta

En vinnande grupp utses och tävlingsbidraget går också vidare till den europeiska finalen

 

Anmäl intresse och ställ frågor till:

barbro.kalla@biofuelregion.se 

Här finns tävlingsförslaget i sin helhet:

 
Logotyp
X