Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Nätverket Bioekonomi norr

SYFTET MED BIOEKONOMI NORR

  • att ytterligare stärka bioekonomin i norra Sverige genom att underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan intressenter
  • att stödja den bioekonomiska ramen för skogsbioekonomin både nationellt och på EU-nivå
  • att marknadsföra regionens bioekonomiska resurser – både biomassa och industri- och forskningsinfrastruktur för att attrahera finansiering och investeringar

Styrgruppen består av aktörer som arbetar för skoglig bioekonomiutveckling i norra Sverige och håller till i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vårt nätverk bygger på den gemensamma nyttan av driva dessa frågor tillsammans och där ingår omvärldsanalys och gemensamma aktiviteter.

 

 

 

 

 
Logotyp
X