Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Bioekonomisk plattform

För att långsiktigt bidra till bioekonomisk utveckling i norra Sverige formaliserar vi nu nätverket, Bioekonomi i norr. I detta engagerar vi också tematiska grupper t ex regionala strateger med ansvar för bioekonomi och Trädbränslenätverket. Under våren startar vi en FoU-plattform för att stärka våra gemensamma ambitioner i norra Sverige.

Syftet med att samverka för att utveckla bioekonomin i norra Sverige 

  • att ytterligare stärka bioekonomin i norra Sverige genom att underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan intressenter
  • att stödja den bioekonomiska ramen för skogsbioekonomin både nationellt och på EU-nivå
  • att marknadsföra regionens bioekonomiska resurser – både biomassa och industri- och forskningsinfrastruktur för att attrahera finansiering och investeringar

Styrgruppen består av aktörer som arbetar för skoglig bioekonomiutveckling i norra Sverige och håller till i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland. Vårt nätverk bygger på den gemensamma nyttan av driva dessa frågor tillsammans och där ingår omvärldsanalys och gemensamma aktiviteter.

 

 

 

 

 
Logotyp
X