Bioekonomisk plattform

För att långsiktigt bidra till bioekonomisk utveckling i norra Sverige formaliserar vi nu nätverket, Bioekonomi i norr. I detta engagerar vi också tematiska grupper t ex regionala strateger med ansvar för bioekonomi och Trädbränslenätverket. Under våren startar vi en FoU-plattform för att stärka våra gemensamma ambitioner i norra Sverige. Syftet med att samverka för att … Fortsätt läsa Bioekonomisk plattform