Nätverket Bioekonomi norr

SYFTET MED BIOEKONOMI NORR att ytterligare stärka bioekonomin i norra Sverige genom att underlätta kunskapsutbyte och samarbete mellan intressenter att stödja den bioekonomiska ramen för skogsbioekonomin både nationellt och på EU-nivå att marknadsföra regionens bioekonomiska resurser – både biomassa och industri- och forskningsinfrastruktur för att attrahera finansiering och investeringar Styrgruppen består av aktörer som arbetar … Fortsätt läsa Nätverket Bioekonomi norr