Gå till sidans huvudinnehåll

El som drivmedel

Det finns all anledning att vara försiktiga när vi byter ut det fossila bränslet mot något annat och många frågor att ta ställning till. Här kommer ledtrådar till svar men inom det här området går utvecklingen för fort för vår hemsida. Därför länkar vi också till de som har dagsaktuell koll.

Har du en fråga som saknas – ställ den här!

El som drivmedel

Elproduktionen i Sverige kommer huvudsakligen från källor som inte innebär någon förbränning av fossila bränslen som kol eller olja. El är ur klimatsynpunkt bra i Sverige. En stor del av elen kommer också från vatten- och vindkraft som är förnybar. Här kan vi skilja på ful-el som har fossilt ursprung och fin-el som inte har det.

Myt eller sanning: Elbilar på ful-el är sämre än en snål dieselbil Informationsfilm 36 sek

Myt eller sanning: Elen räcker inte om alla bilar är elbilar Informationsfilm 37 sek

Det är många branscher som vill använda mer el i framtiden för att minska sin klimatpåverkan.

Myt eller sanning: Kommer elsystemet att kollapsa Informationsfilm 37 sek
Visst fungerar elbilar även på vintern även om snö och framför allt kyla är en utmaning. Räckvidden blir kortare, framför allt för att det krävs mer el för att värma upp bilen. Att köra på vintern kräver bättre planering och man bör öka sina säkerhetsmarginaler. 10 tips när du ska köra elbil på vintern. 

Men hur funkar det då att ha elbil om man bor eller arbetar i glesbygd, långt från en stad med många laddplatser? Bättre än många tror - och med lägre kostnad för drivmedel så blir det snabbt en bra körekonomi om pendlar längre sträckor. Informationsfilm 3 min

Hur påverkas räckvidden av den norrländska vinterkylan? Hur funkar värmen? Frågorna är många bland de konsumenter som funderar på att sadla om från förbränningsmotor till ren elmotor.

I tester som gjorts med elbilar som kallstartats i -35 °C respektive -20 °C och där man sedan hållit 90 km/h tills batteriet är tomt har visat att räckvidden minskar med 1/3 av sträckan till i extremfallet 1/2 sträckan. I testerna har bilarna inte förvärmts, vilket man normalt gör och då blir räckvidden längre. Elbilarna startar dessutom alltid bra i kyla!

Läs mer om testningen av elbilar i Norrbotten inom projektet CELLER-I 
Räcker batterierna och hur tänker branschen kring återanvändning och återvinning? Vad händer om försäljningen av elbilar nu tar fart på det sätt som både politiker och branschen ser framför sig? Det vill säga ett snabbt tillväxtscenario där 10 miljoner elbilar säljs i världen år 2025. Finns tillräcklig batteriproduktionskapacitet och räcker resurserna, då främst litium, kobolt och nickel? Behovet av litiumbatterier bedöms öka med en faktor tio mellan 2018 och 2030 i takt med att elbilsförsäljningen ökar.

De tio största batterileverantörernas produktioner från 2014 och framåtMer information om batterier
Här hittar du aktuell elbilsstatistik.
Power Circle har också tagit fram en bra interaktiv guide om där en kan se läget vid årsskiftet 2018/2019 och utveckling kring elfordon och laddning: Elbilsläget 2018

Uppdatering pågår!

 
Logotyp
X