Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Fixa laddplats

Smidigt och elsäkert

Omkring 80-90% av laddningen sker i hemmet eller på jobbet, så det är viktigt att det fungerar bra där. El finns nästan överallt och att ladda en elbil är enkelt, men av säkerhetsskäl avråder Elsäkerhetsverket från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Det kan uppstå varmgång vilket i sin tur kan leda till brand. På platser där laddning sker ofta bör därför en laddbox/laddstolpe användas, den garanterar säker laddning. På platser där en laddar mer sällan går det bra att ladda i ett vanligt jordat utomhusuttag. Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt.

Mer information

Investeringsstöd täcker 50 % av investeringen

Vill ni ordna laddning för tjänstefordon och för besökare? För båda alternativen finns investeringsstöd som täcker upp till 50% av kostnaden. Läs mer nedan.

Laddning till tjänstefordon och anställda

Genom att investera i laddare skapar ni goda förutsättningar för att driva er fordonsflotta med förnybar energi! Att köra på el är oftast väldigt smidigt, för de flesta räcker det att ladda nattetid. Att ordna laddning är också ett sätt att visa att ert företag är i framkant vilket gör er till en mer attraktiv arbetsgivare. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida, och använd vårt förberedelsedokument inför ansökan (nedan).

Hur mycket laddeffekt behövs?

Det beror så klart på era körmönster. En bra start är att analysera era körjournaler och fundera över era behov. Hur snabbt måste ni kunna ladda? Vanligen räcker den laddning som sker på natten, och ofta kan den ske med låg effekt. Men kanske används vissa bilar mer och behöver högre laddeffekt, dvs. snabbare laddning. Läs mer om olika typer av laddning här.

Laddning för kunder och besökare

Locka kunder och besökare genom att erbjuda laddmöjligheter. För detta finns ett särskilt investeringsstöd. Läs mer under fliken "publik laddning".

Möjlighet till rådgivning

Vill ni diskutera ert behov och bolla olika lösningar? Kontakta gärna oss för råd och stöd. Det är kostnadsfritt.

Öka attraktiviteten och gynna energiomställningen

Genom att installera laddplatser i bostadsrättsföreningen möjliggör ni elsäker laddning och gynnar omställningen till mer klimatsmarta resor. Dessutom är det positivt för värdet på lägenheterna, bra va?

Laddning med låg effekt

Hemma står bilen oftast parkerad 12 timmar eller längre över natten, vilket gör att de flesta kan ladda på låg effekt för att täcka upp sitt dagliga behov. Många laddar med 10 A på en fas (2,3 kW), den laddningen ger cirka 1 mils körning per timme. Vissa laddar med enfas 16 A (3,7 kW) den laddningen ger omkring två mils körning per timme. Läs mer om olika typer av laddning här.

"Halva priset" på laddboxar med investeringsstöd

Ett investeringsstöd täcker 50 % av investeringen. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida, och använd vårt förberedelsedokument inför ansökan (nedan).

Viktigt att fundera kring

De viktigaste punkterna ni behöver titta närmre på är; - Hur många laddare ska ni installera initialt? - Behöver ni behålla motorvärmare parallellt? - Hur ska ni hantera kostnader för laddning och drift? - Var kan laddarna placeras? - Investeringsstöd - Behöver hyresavtal för parkeringar med laddare justeras? Se vår checklista nedan samt dokumentet "Tips och råd om laddinfrastruktur" som LaddInfraÖst har tagit fram.

Mer information och rådgivning

Kontakta gärna oss för råd och stöd. Det är kostnadsfritt. Kolla gärna också in Fixaladdplats. Där har energi- och klimatrådgivningen i Stockholm har sammanställt mycket bra material.

Omfattar anläggningsbeslutet laddstolpar?

För samfälligheter kan förutsättningarna se väldigt olika ut. Gemensamt för alla är dock att man behöver titta på sitt anläggningsbeslut och göra en bedömning om elbilsladdning kan omfattas av beslutet eller inte. Ibland behöver man ta hjälp av jurist för att bedöma detta. Om anläggningbeslutet inte omfattar förvaltning av laddstolpar kan föreningen efter beslut på föreningsstämma ansöka om omprövning hos Lantmäteriet Läs mer hos Lantmäteriet.  

"Halva priset" på laddboxar med investeringsstöd

Ett investeringsstöd täcker 50 % av investeringen. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida.

Laddning till kunder och besökare

Visa att er organisation arbetar med hållbarhet genom att erbjuda elbilsladdning till kunder och besökare. Det går att söka investeringsstödet Klimatklivet som täcker 50 % av investeringen. Vi stöttar er inför er ansökan, kontakta gärna oss för råd och stöd!

Ta betalt för publik laddning

Vissa väljer att erbjuda kostnadsfri laddning för att locka kunder och besökare, men många vill ha direkta intäkter från laddningen och tar därför betalt med hjälp av en laddoperatör. Möjliga modeller för att ta betalt listas nedan. Läs gärna mer i dokumentet "Betalningsmodeller för elbilsladdning" som Laddinfra Öst tagit fram.
- Betalning per tidsenhet
- Betalning per energienhet
- Fast pris per laddning
- Abbonemang

"Halva priset" på laddboxar med investeringsstöd

Hemma sker oftast merparten av din laddning, så det är viktigt att du kan ladda säkert och smidigt där. Att investera i en laddbox ger trygghet och kan möjlighet att styra laddningen smart. Investeringen är dessutom positiv för värdet på dit hus och halva kostnaden täcks av ett investeringsstöd! 

Laddning med låg effekt

Hemma står bilen oftast parkerad 12 timmar eller längre över natten, vilket gör att de flesta kan ladda på låg effekt för att täcka upp sitt dagliga behov. Många laddar med 10 A på en fas (2,3 kW), den laddningen ger cirka 1 mils körning per timme. Vissa laddar med enfas 16 A (3,7 kW) den laddningen ger omkring två mils körning per timme.

Hitta en installatör

Spana in installatörslistan, den finns i en annan flik på denna sida  
Många laddboxar kan även balansera laddningen mot fastighetens övriga belastning på ett smart sätt för att undvika att säkringar går. Det går också att styra laddningen till vissa tider då elpriset är lågt eller när energianvändningen är lägre.

Jämtlands länAHLSELL
(Tar bara på sig lite större installationer)
Roger Nilsson, 073–0530100
roger.nilsson[at]ahlsell.se
ahlsell.se

BEE/JÄMTKRAFT
063-14 90 00, info[at]jamtkraft.se
jamtkraft.se

FYRFASEN ENERGI
0771-44 44 41, fyrfasen[at]fyrfasen.se
fyrfasen.se

FZ ELEKTRO
0706-636396, info[at]fz-elektro.se
fz-elektro.se

HYBRIDA E-MOBILITY AB
020-10 33 66
www.hybrida.se/laddstationer

HÖGBOMS EL
063-108095, info[at]hogbomsel.se

JEMTEL
063-512220, info[at]jemtel.se
jemtel.se

JN SOLAR
Sven Olofsson, 070-662 98 02
sven[at]jnsolar.se
jnsolar.se

JOHNSSONS EL
Åre: Simon Jörgensen
070-627 67 10, info[at]johnsons-el.se
Östersund: Anders Carlsson
070-682 83 50, osd[at]johnsons-el.se
johnsons-el.se

NORDINS EL AB
063-10 30 10, info[at]nordinselab.se
nordinselab.se

SELGA
063-577550, info.ostersund[at]selga.se
selga.se

SUNAVIA
info[at]sunavia.se, 063 – 12 21 81
sunavia.se

SOLENERGI NORR
063 – 636 34 53, info[at]solenerginorr.se
solenerginorr.se

Känner du till något företag som bör vara med på listan?
Skicka ett mail till moa.breivik[a]regionjh.se


Västernorrlands länAhlsell
(Tar bara på sig lite större installationer) Roger Nilsson, 073–0530100 Roger.Nilsson[at]ahlsell.se ahlsell.se  EL-FIX AB
info[a]el-fix-se, 060-17 58 08
www.el-fix.se

Elicentra
info[at]elicentra.se, 060-15 15 96
elicentra.se/

Elkompaniet
Peter Lundman, info[at]elkompaniet.nu
060-12 15 52

El och Tele Alnö
Nils-Erik Östlund , 070-6500045
nilsos22[a]hotmail.com

HYBRIDA E-MOBILITY AB
020-10 33 66
www.hybrida.se

JN Solar
Olle Bertilsson, 070-366 52 88,
olle[at]jnsolar.se  jnsolar.se/

Lundins Elektriska
060-15 87 60 lundinsel.se/

Midroc
Victor Nordlöf, 070-3556367,
victor.nordlof[at]midroc.se, .midroc.se/

Solenergispecialisten
Kasper Hellström, 070-3532051
Kasper[at]solenergispecialisten.se
solenergispecialisten.se/Känner du till något företag som bör vara med på listan?
Skicka ett mail till johan.lagrelius[a]biofuelregion.se

Vi vill att det ska byggas fler laddstationer och att de som byggs ska vara inkluderande. Utformningen och designen på laddaren kan påverka vem som kan nyttja den. Det finns inga krav på att parkeringsplatser för elfordon ska göras tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning, men tänk på att man enligt lag inte får diskriminera någon på grund av funktionsnedsättning.

Här är några tillgänglighetstips från oss. Ibland kan det vara svårt att uppfylla allt, t.ex bredd på parkeringsruta. Men gör så gott ni kan, kanske finns bättre och sämre alternativ?

Tillgänglighetstips
• Minst 90 cm fri bredd mellan fordon och rullstol
• Knappar, kontakt och display max 120 cm högt
• Ladduttag. 80-100 cm höjd är att föredra, max 110 cm
• Låg lutning på marken
• Inga höjdskillnader eller kantstenar mellan fordon och laddstation
• Ha tydliga kontrast mellan text och bakgrund. Undvik röd/grön kombination
• Hur kommuniceras ex. "Laddning pågår" och annat? Det är vanligt med blinkningar i olika färger. Tänk på att det då kan vara svårt att skilja på olika meddelanden för färgblinda.
 
Logotyp
X