Gå till sidans huvudinnehåll

Fixa laddplats

Smidigt och elsäkert

Omkring 80-90% av laddningen sker i hemmet eller på jobbet, så det är viktigt att det fungerar bra där. El finns nästan överallt och att ladda en elbil är enkelt, men av säkerhetsskäl avråder Elsäkerhetsverket från regelbunden laddning i vanliga vägg- och motorvärmaruttag. Det kan uppstå varmgång vilket i sin tur kan leda till brand. På platser där laddning sker ofta bör därför en laddbox/laddstolpe användas, den garanterar säker laddning. På platser där en laddar mer sällan går det bra att ladda i ett vanligt jordat utomhusuttag. Förlängningssladd ska inte användas då det finns risk att säkringen inte skyddar på rätt sätt.

Mer information

Investeringsstöd täcker 50 % av investeringen

Vill ni ordna laddning för tjänstefordon och för besökare? För båda alternativen finns investeringsstöd som täcker upp till 50% av kostnaden. Läs mer nedan.

Laddning till tjänstefordon och anställda

Genom att investera i laddare skapar ni goda förutsättningar för att driva er fordonsflotta med förnybar energi! Att köra på el är oftast väldigt smidigt, för de flesta räcker det att ladda nattetid. Att ordna laddning är också ett sätt att visa att ert företag är i framkant vilket gör er till en mer attraktiv arbetsgivare. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida, och använd vårt förberedelsedokument inför ansökan (nedan).

Hur mycket laddeffekt behövs?

Det beror så klart på era körmönster. En bra start är att analysera era körjournaler och fundera över era behov. Hur snabbt måste ni kunna ladda? Vanligen räcker den laddning som sker på natten, och ofta kan den ske med låg effekt. Men kanske används vissa bilar mer och behöver högre laddeffekt, dvs. snabbare laddning. Läs mer om olika typer av laddning här.

Laddning för kunder och besökare

Locka kunder och besökare genom att erbjuda laddmöjligheter. För detta finns ett särskilt investeringsstöd. Läs mer under fliken "publik laddning".

Möjlighet till rådgivning

Vill ni diskutera ert behov och bolla olika lösningar? Kontakta gärna oss för råd och stöd. Det är kostnadsfritt.

Öka attraktiviteten och gynna energiomställningen

Genom att installera laddplatser i bostadsrättsföreningen möjliggör ni elsäker laddning och gynnar omställningen till mer klimatsmarta resor. Dessutom är det positivt för värdet på lägenheterna, bra va?

Laddning med låg effekt

Hemma står bilen oftast parkerad 12 timmar eller längre över natten, vilket gör att de flesta kan ladda på låg effekt för att täcka upp sitt dagliga behov. Många laddar med 10 A på en fas (2,3 kW), den laddningen ger cirka 1 mils körning per timme. Vissa laddar med enfas 16 A (3,7 kW) den laddningen ger omkring två mils körning per timme. Läs mer om olika typer av laddning här.

"Halva priset" på laddboxar med investeringsstöd

Ett investeringsstöd täcker 50 % av investeringen. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida.

Viktigt att fundera kring

De viktigaste punkterna ni behöver titta närmre på är; - Hur många laddare ska ni installera initialt? - Behöver ni behålla motorvärmare parallellt? - Hur ska ni hantera kostnader för laddning och drift? - Var kan laddarna placeras? - Investeringsstöd - Behöver hyresavtal för parkeringar med laddare justeras? Se vår checklista nedan samt dokumentet "Tips och råd om laddinfrastruktur" som LaddInfraÖst har tagit fram.

Mer information och rådgivning

Kontakta gärna oss för råd och stöd. Det är kostnadsfritt. Kolla gärna också in Fixaladdplats. Där har energi- och klimatrådgivningen i Stockholm sammanställt ett mycket bra material.

Omfattar anläggningsbeslutet laddstolpar?

För samfälligheter kan förutsättningarna se väldigt olika ut. Gemensamt för alla är dock att man behöver titta på sitt anläggningsbeslut och göra en bedömning om elbilsladdning kan omfattas av beslutet eller inte. Ibland behöver man ta hjälp av jurist för att bedöma detta. Om anläggningbeslutet inte omfattar förvaltning av laddstolpar kan föreningen efter beslut på föreningsstämma ansöka om omprövning hos Lantmäteriet Läs mer hos Lantmäteriet.  

"Halva priset" på laddboxar med investeringsstöd

Ett investeringsstöd täcker 50 % av investeringen. Läs mer på Naturvårdsverkets webbsida.

Laddning till kunder och besökare

Visa att er organisation arbetar med hållbarhet genom att erbjuda elbilsladdning till kunder och besökare. Det går att söka investeringsstödet Klimatklivet som täcker 50 % av investeringen. Vi stöttar er inför er ansökan, kontakta gärna oss för råd och stöd!

Ta betalt för publik laddning

Vissa väljer att erbjuda kostnadsfri laddning för att locka kunder och besökare, men många vill ha direkta intäkter från laddningen och tar därför betalt med hjälp av en laddoperatör. Möjliga modeller för att ta betalt listas nedan. Läs gärna mer i dokumentet "Betalningsmodeller för elbilsladdning" som Laddinfra Öst tagit fram.
- Betalning per tidsenhet
- Betalning per energienhet
- Fast pris per laddning
- Abbonemang

"Halva priset" på laddboxar med grönt avdrag

Hemma sker oftast merparten av din laddning, så det är viktigt att du kan ladda säkert och smidigt där. Att investera i en laddbox ger trygghet och kan möjliggöra att styra laddningen smart. Investeringen är dessutom positiv för värdet på ditt hus och du har möjlighet att göra en skattereduktion motsvarande 50 procent av kostnaden för arbete och material.

Laddning med låg effekt

Hemma står bilen oftast parkerad 12 timmar eller längre över natten, vilket gör att de flesta kan ladda på låg effekt för att täcka upp sitt dagliga behov. Många laddar med 10 A på en fas (2,3 kW), den laddningen ger cirka 1 mils körning per timme. Vissa laddar med enfas 16 A (3,7 kW) den laddningen ger omkring två mils körning per timme. Läs gärna mer under fliken "1-fas och 3-fasladdning".

Hitta en installatör

Spana in installatörslistan, den finns i en annan flik på denna sida
Många laddboxar kan även balansera laddningen mot fastighetens övriga belastning på ett smart sätt för att undvika att säkringar går. Det går också att styra laddningen till vissa tider då elpriset är lågt eller när energianvändningen är lägre.
En del apparater i våra hushåll såsom spis och ugn behöver 3-fasuttag för sin strömförsörjning. Det innebär att apparaterna får tillgång till mer eleffekt än om de kopplats in på 1-fas (som finns i vanliga vägguttag). Vissa elbilar kan laddas med 3-fas vilket innebär att bilen laddar lite från de alla tre faserna samtidigt. Effektuttaget blir därmed större vilket gör att laddningen går snabbare.

Fundera över hur snabbt behöver ladda din bil. De flesta kör inte så långt varje dag och klarar sig bra med den mängd laddning som 1-fasladdning ger. 3-fasladdare är generellt ett lite dyrare alternativ än 1-fasladdare.

När laddningen fördelas på olika faser blir effektuttaget mera jämnt fördelat, och du har större möjligheter att använda andra apparater som också behöver ström från 3-fasuttag samtidigt som du laddar, eftersom att du inte har maxat uttaget på någon enskild fas. Om du har en verksamhet som ska bygga många laddare på samma plats kan 3-fasladdning ge en flexiblare anläggning. När alla laddare är anslutna till samtliga tre faser kan den tillgängliga effekten fördelas mellan dessa på ett flexibelt sätt. Om man installerar 1-fasladdare måste varje laddare vara ansluten till en specifik fas, vilket gör att anläggningen inte kan ha en lika flexibel lastbalansering.

Det finns flera sätt att styra laddningen på än att fördela den på olika faser. Laddboxen/boxarna kan kombineras med utrustning som känner av hur den övriga elanvändningen i fastigheten är för tillfället och anpassar laddningen för att matcha den tillgängliga effekten. På så sätt undviker man att huvudsäkringen går, detta kallas för dynamisk lastbalansering och är förenligt med både 1-fasladdning och 3-fasladdning.

Därtill finns även laddare som tar två faser och fogar dem samman till 1-fas, vilket alltså ger mer effekt på denna fas och därmed snabbare laddning, det kan också ge fördelar för lastbalansering i fastigheten.

Det viktigaste är att du funderar över vilka behov du har och diskuterar dessa med en installatör för att gemensamt hitta den lösning som passar dig/din verksamhet bäst.

 • Hur snabbt behöver du kunna ladda?
 • Hur mycket utrymme har du i ditt befintliga elabbonemang?
 • Behöver du använda andra strömkrävande apparater samtidigt som du laddar?
 • Jämtlands län  AHLSELL
  (Tar bara på sig lite större installationer)
  Roger Nilsson, 073–0530100
  roger.nilsson[at]ahlsell.se
  ahlsell.se

  BEE/JÄMTKRAFT
  063-14 90 00, info[at]jamtkraft.se
  jamtkraft.se

  FYRFASEN ENERGI
  0771-44 44 41, fyrfasen[at]fyrfasen.se
  fyrfasen.se

  FZ ELEKTRO
  0706-636396, info[at]fz-elektro.se
  fz-elektro.se

  HYBRIDA E-MOBILITY AB
  020-10 33 66
  www.hybrida.se/laddstationer

  HÖGBOMS EL
  063-108095, info[at]hogbomsel.se

  JEMTEL
  063-512220, info[at]jemtel.se
  jemtel.se

  JN SOLAR
  Sven Olofsson, 070-662 98 02
  sven[at]jnsolar.se
  jnsolar.se

  JOHNSSONS EL
  Åre: Simon Jörgensen
  070-627 67 10, info[at]johnsons-el.se
  Östersund: Anders Carlsson
  070-682 83 50, osd[at]johnsons-el.se
  johnsons-el.se

  NORDINS EL AB
  063-10 30 10, info[at]nordinselab.se
  nordinselab.se

  SELGA
  063-577550, info.ostersund[at]selga.se
  selga.se

  SUNAVIA
  info[at]sunavia.se, 063 – 12 21 81
  sunavia.se

  SOLENERGI NORR
  063 – 636 34 53, info[at]solenerginorr.se
  solenerginorr.se

  Känner du till något företag som bör vara med på listan?
  Skicka ett mail till fredrik.alm[at]regionjh.se


  Västernorrlands län  AHLSELL
  (Tar bara på sig lite större installationer)
  Roger Nilsson, 073–0530100
  roger.nilsson[at]ahlsell.se
  ahlsell.se

  BEE/Sundsvalls Energi
  info[a]sundsvallenergi.se, 060-19 22 00
  https://sundsvallenergi.se/laddtjanster/

  Easycharging
  Mats Rindemark, 0720-507309
  mats.rindemark[a]easycharging.com

  EL-FIX AB
  info[a]el-fix-se, 060-17 58 08
  www.el-fix.se

  Elicentra
  info[at]elicentra.se, 060-15 15 96
  elicentra.se/

  Elkompaniet
  Peter Lundman, info[at]elkompaniet.nu
  060-12 15 52

  El och Tele Alnö
  Nils-Erik Östlund , 070-6500045
  nilsos22[a]hotmail.com

  Energi och drifteknik i Sundsvall
  Info[a]ed-teknik.se, 060-17 16 00

  HYBRIDA E-MOBILITY AB
  020-10 33 66
  www.hybrida.se

  JN Solar
  Olle Bertilsson, 070-366 52 88,
  olle[at]jnsolar.se  jnsolar.se/

  Lundins Elektriska
  060-15 87 60 lundinsel.se/

  Midroc
  Victor Nordlöf, 070-3556367,
  victor.nordlof[at]midroc.se, .midroc.se/

  Solenergispecialisten
  Kasper Hellström, 070-3532051
  Kasper[at]solenergispecialisten.se
  solenergispecialisten.se/

  Telemontage AB på Alnö
  Peter Flodin , 070-6573086
  peter.flodin[at]telemontage.com

  Känner du till något företag som bör vara med på listan?
  Skicka ett mail till johan.lagrelius[a]biofuelregion.se

  Vi vill att det ska byggas fler laddstationer och att de som byggs ska vara inkluderande. Utformningen och designen på laddaren kan påverka vem som kan nyttja den. Det finns inga krav på att parkeringsplatser för elfordon ska göras tillgängliga för personer med fysisk funktionsnedsättning, men tänk på att man enligt lag inte får diskriminera någon på grund av funktionsnedsättning.

  Här är några tillgänglighetstips från oss. Ibland kan det vara svårt att uppfylla allt, t.ex bredd på parkeringsruta. Men gör så gott ni kan, kanske finns bättre och sämre alternativ?

  Tillgänglighetstips

 • Minst 90 cm fri bredd mellan fordon och rullstol
 • Knappar, kontakt och display max 120 cm högt
 • 80-100 cm höjd är att föredra, max 110 cm
 • Låg lutning på marken
 • Inga höjdskillnader eller kantstenar mellan fordon och laddstation
 • Ha tydlig kontrast mellan text och bakgrund. Undvik röd/grön kombination
 • Hur kommuniceras ex. "Laddning pågår" och annat? Det är vanligt med blinkningar i olika färger. Tänk på att det då kan vara svårt att skilja på olika meddelanden för färgblinda.


 • En samlad information och illustrerade exempel finns att dokumentet Den tillgängliga laddplatsen.
   
  Logotyp
  X