Gå till sidans huvudinnehåll

Elfordonprojekt

- förr och nu - SiSL

Vi driver nätverket Elfordon Norr sedan 2010 där vi arbetar för en utveckling kring elfordon. Sedan 2012 driver vi projekt för att möjliggöra för elfordon i norra Sverige under samlingsnamnet; Stolpe in i Stad och Land (SiSL). SiSL är ett samlingsnamn för två aktuella projekt som har med laddinfrastruktur och e-mobilitet att göra. Med en förbättrad laddinfrastruktur skapas förutsättningar för att resa med elbil i hela norra Sverige. Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter.

Genom att dela med sig av erfarenheter av hur det är att köra elbil i områden med särskilda utmaningar minskas trösklarna för omställning till elbilar som alternativ till fossildrivna fordon. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även i glesbygd.

  • 2018 – 2021 SiSL Mellersta Norrland fokuserar på Västernorrland och Jämtland. Vi driver projektet tillsammans med Region Jämtland för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Pågår 2018-2021.
  • 2016 – 2019 SiSL Härnösand är ett systerprojekt som drivs av vår medlem Härnösand Energi och Miljö. I projekt byggs 30 stycken 22-kW laddstolpar både i stan och på landsbygden. Länk till HEMAB.
  • 2016 – 2019 SiSL Övre Norrland fokuserar på Norrbotten och Västerbotten. I projektet har våra partners byggt laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs i söder. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i norra Sverige samt öka kunskapen om e-mobilitet.
  • 2016 SiSL Samtliga kommuner i Västernorrland besöktes för att öka kunskap om e-mobilitet hos såväl kommun som näringsliv. Besöken resulterade i att många kommuner och företag sökte medel för att bygga laddinfrastruktur via Klimatklivet.

Kickoff SiSL Övre, Skellefteå aug 2016

 
Logotyp
X