Gå till sidans huvudinnehåll
Projektsymbol

Stolpe In för Stad och Land

SiSL förr och nu

Stolpe in för Stad och Land (SiSL) är ett samlingsnamn för alla våra projekt som har med laddinfrastruktur och e-mobilitet att göra. Med en förbättrad laddinfrastruktur skapas förutsättningar för att resa med elbil i hela norra Sverige. Ökad tillgänglighet och valfrihet för privatbilister och företagare att köra fordon på förnybar el skapar goda förutsättningar för att minska deras koldioxidutsläpp från transporter.

Genom att dela med sig av erfarenheter av hur det är att köra elbil i områden med särskilda utmaningar minskas trösklarna för omställning till elbilar som alternativ till fossildrivna fordon. Detta bidrar till omställningen till en fossilfri fordonsflotta i hela norra Sverige, även i glesbygd.

  • SiSL Övre Norrland fokuserar på Norrbotten och Västerbotten. I projektet bygger våra partners laddinfrastruktur från Kiruna i norr till Vännäs i söder. Målet är att utveckla en väldimensionerad och sammanhållen laddinfrastruktur för laddfordon i norra Sverige samt öka kunskapen om e-mobilitet. Pågår 2016-2019.
  • SiSL Mellersta Norrland fokuserar på Västernorrland och Jämtland. Vi driver projektet tillsammans med Region Jämtland för att stötta laddinfrastukturutbyggnaden samt öka kunskapen om e-mobilitet. Pågår 2018-2021.
  • SiSL Härnösand är ett systerprojekt som drivs av vår medlem Härnösand Energi och Miljö. I projekt byggs 30 stycken 22-kW laddstolpar både i stan och på landsbygden. Pågår 2016-2019, länk till HEMAB.
  • I SiSL Västernorrland genomfördes en roadshow där samtliga kommuner besöktes för att öka kunskap om e-mobilitet hos såväl kommun som näringsliv. Besöken resulterade i att många kommuner och företag sökte medel för att bygga laddinfrastruktur via Klimatklivet. Pågick 2016.

Kickoff SiSL Övre, Skellefteå aug 2016

 
Logotyp
X